Kapitalmarknadspositionering för bättre strategi

Positioneringen på kapitalmarknaden. 
Kunskap om kapitalmarknadspositionen underlättar strategiarbetet och ökar precisionen.
Kunskap om kapitalmarknadspositionen underlättar strategiarbetet och ökar precisionen

Published 2014-02-05

Positioneringen på kapitalmarknaden

Alla företag har någon kunskap om positioneringen på deras tjänste- eller varumarknader. Det är ett villkor för att förstå hur det egna utbudet är anpassat till kunderna och hur man ligger jämfört med konkurrenterna – i kort, en karta som beskriver verkligheten.

    

kompass


Få företag har samma insikter när det gäller den egna positionen på kapitalmarknaden. Detta trots att kapitalförsörjningen ofta är ett villkor för tillväxt och då är det bra att förstå omvärldens perspektiv. Kapitalmarknadspositionen bygger på interaktion med aktieägare och investerare som följer bolaget eller branschen. Sannolikt erhåller man mer rättvisande information från de som känner till bolaget men valt att inte investera.
    
Nedan visas ett exempel på en kapitalmarknadspositionering. Förtroende, varumärke och riskuppfattning är centrala frågeställningar men visar även om bolaget är positionerat efter investerarnas riskförväntningar. Det är inte ovanligt att ett företags aktieägare blir besvikna på ökad risk när bolaget i strävan efter omsättning och resultat lämnar den mogna skandinaviska marknaden och öppnar nya marknader med helt annan riskprofil.
    

Kinnevik IQX10 december 2013


Kapitalmarknadspositionen ger information om aktiemarknadens förtroende för strategi och ledning, upplevd operationell och finansiell risk och insikter avseende upplevd innovationsstatus och samhällsansvar. Det är viktigt att inse att den samlade kompetensen hos aktieägarna och deras engagemang är viktig för utvecklingen. Informationen är nödvändig för att företagets strategidiskussion skall vara förankrad i det kanske mest väsentliga, aktieägarnas förväntningar.
    
Den information man kan få från ägarna minskar affärsrisken så det finns många orsaker att skaffa all kunskap man kan få, inte bara att man har en moralisk skyldighet att ta reda på vad ägarna tycker. Minskad risk och interaktion är ett väsentligt steg mot bättre aktievärde.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.