Vad är meningen med en digital strategi?

När ni begrundar en ny digital strategi - det viktigaste är att kapitalmarknaden omvärderar företaget radikalt.

. 
När ni begrundar en ny digital strategi - det viktigaste är att kapitalmarknaden omvärderar företaget radikalt..
Published 2016-09-26

En svår fråga är hur man anpassar förtagets strategi till nya möjligheter - och framför allt nya hot i form av att helt nya konkurrenter. En av mina klienter sade nyligen att de upplevde att de hade bra översikt över alla konkurrenter eftersom de träffar dem alla på olika mässor. Problemet är att globaliseringen gör att det kan finnas helt nya konkurrenter man inte känner till. Med andra ord är ditt största hot kanske inte grannföretaget i Småland, utan en 19-årig entreprenör i Punjab - den unge ohämmade entreprenören som struntar i traditioner och branschlogik.
    
När man begrundar en ny strategi är det inte bara vinstkapaciteten som skall övervägas. Det är viktigt att inse att många interna och externa faktorer ändras, saker som gör att företagets värde kan påverkas radikalt:
    

Kapitalbindningen

Vi kan titta på en bank som genom starka logaritmer och nya möjligheter medverkar till begåvade hopkopplingar av långivare och låntagare vilket medför lägre kapitalbehov. Alternativt, ett tillverkande företag som kan drastiskt minska kapitalbindningen genom ökad logistisk effektivitet. I båda fallen minskar kapitalbehovet utan att intjäningen behöver påverkas, vilket ökar avkastningen på eget kapital flerfalt, låt oss utgå från 50-75% mindre kapital för fortsatt diskussion.
    

Kapitalmarknadsattraktivitet

Ett företag som tidigt rör sig mot att utnyttja digitala möjligheter medför en förändring i kapitalmarknadens perspektiv på bolaget. Detta kan uppfattas relativt tidigt eftersom investerare placerar bolaget i ett segment som snabbt kan öka omsättning och resultat radikalt. Uppfattningen skiftar i tron om att vinstmultiplarna kan öka genom minskade rörelsekostnader och i många fall större intjäning från nya geografiska marknader. Även här är det vettigt att utgå från en 2-3 gånger högre värdering.
    

Upplevda risken minskar

Attraktiviteten kan dels kopplas till att omvärlden gillar bolaget, det är spännande att få vara med som aktieägare. Men det innebär också att risken minskar. Bolag som omfamnar framtiden är progressiva istället för regressiva vilket innebär minskad risk för att bli frånåkta. Avsevärt minskad risk kan innebära halverade diskonteringsräntor.
    
När man kombinerar minskad kapitalbindning (50-75% mindre kapital), med ökad sannolikhet för större intjäning (2-3 ggr) och halverad diskonteringsränta är det lätt att se att företagets värde ökar med 400-700% om det placeras i en ny attraktiv klassificering.
    
Det kanske är så att du har en moralisk skyldighet att verkligen utvärdera om även ditt företag proaktivt skall utvärdera de digitala möjligheterna.
    

Ulf Löwenhav


Artikeln är skriven av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till:
ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.