Hur ser morgondagens företag ut?

Hur ser morgondagens företag ut?. 
Morgondagens företag måste bli mycket bättre än dagens företag. Företagen är helt enkelt för viktiga för att vi inte skall säkerställa att de fungerar bra i samhället. .
Morgondagens företag måste bli mycket bättre än dagens företag. Företagen är helt enkelt för viktiga för att vi inte skall säkerställa att de fungerar bra i samhället.

Published 2014-12-25

Hur ser morgondagens företag ut?

Morgondagens företag måste bli mycket bättre än dagens företag. Företagen är helt enkelt för viktiga för att vi inte skall säkerställa att de fungerar i samhället. Just nu är läget att åttio procent av oss misstror ledarna för de största bolagen och samtidigt står just de bolagen för huvuddelen av all nedsmutsning omkring oss. Våra företag spelar en helt avgörande roll men samtidigt har vi ännu inte tagit initiativet till att ta tag i bolagens utveckling. Vi låter ”andra” ta hand om våra viktigaste företag.


Det blir lite dramatiskt. De 90 största företagen i världen är de som just nu står för 2/3 av alla fossil-relaterade utsläpp. Kombinerar man det med att de flesta stora företagen står i motsatsförhållande till det mesta i samhället, sina aktieägare, skattemyndigheter, de anställda, leverantörer, och verkar ha inställningen att de skall arbeta mot omvärlden i stället för med den, så blir det lite märkligt. Och samtidigt har aldrig frågan om vem som skall styra bolagen varit mer aktuell.
    
Bolagen har så stor vikt i samhället att de måste ha ledartröjan för samhällsutvecklingen men samtidigt sitter vi kvar i gamla föreställningar om att bolagen bara är till för aktieägarna eller att de måste stå i jobbiga motsatsförhållanden till samhället. Det finns gamla föreställningar om att framgång sker på bekostnad av andra. Det är helt enkelt inte sant. Det finns sådant utbud av resurser att bolagen kan drivas på ett bättre sätt – ett sätt som är bra för alla.
    
Kortsiktigheten är ett riktigt problem som motarbetar en bra utveckling. Styrelser styr bolagen på det sätt de tror marknaden kräver. Samtidigt kan de aldrig definiera vem marknaden är. Företagsledare vet att de aldrig får sitta länge på sina jobb och gör allt för att öka värdet nu – på bekostnad av rätt framtidssatsningar. Nu fiskar man med dynamit - en bra liknelse - för att man skall förstå att man kämpar lite för hårt för att få mycket fisk nu men sannolikt inga i morgon.
    
Företag med engagerade medarbetare är mer än dubbelt så bra. De är 202% bättre! Viktiga frågor blir hur vi kan vrida företagens stora utvecklingsförmåga bort från kortsiktiga vinster till att lösa verkliga samhällsproblem. För att nå dit krävs sannolikt bättre och mer relevant bolagsstyrning som möjliggör att alla intressenter engagerar sig i företagen.
    
Morgondagens företag är ett viktigt projekt och som sannolikt inte styrs efter aktieägarvärde. Det blir för kortsiktigt.
    
    


Artikeln skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav
    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.