Amatörmässigt värdebyggande

Vi tappar förtroendet för amatörmässighet. 
Ett företag behöver engagerade medarbetare för att lyckas med att bygga värde. Det nås inte med vanliga bonusprogram..
Ett företag behöver engagerade medarbetare för att lyckas med att bygga värde. Det nås inte med vanliga bonusprogram.

Published 2014-03-29

Vi tappar förtroendet för amatörmässighet

Vi ser varje dag märkligt agerande av svenska börsföretag. I sitt letande efter bättre börsvärde tar de om och om igen beslut som får helt motsatt effekt. De förstör det som är viktigast för värdet och som tar lång tid att bygga, förtroende och företagskultur. Prioriterar man inte medarbetarnas och kundernas engagemang för företaget har man påbörjat en resa mot slutet, det svaga mediokra värdet och det trista beroendet av omvärlden.

    

Sandvik maskin


Vi står vid en ekonomisk brytpunkt. Kanske är det en seismologisk förändring, som när industrialismen förändrade hela samhället. Vi märker hur all affärslogik förändras men förstår ännu inte vad det innebär. Det som är säkert är att traditionella hierarkiska organisationer inte fungerar lika bra som företag med självgående och engagerade medarbetare.
    
Vi ser det på unga organisationer som Avalanche, Centiro och Google och sannolikt även på H&M och IKEA. Kanske är Ericsson på väg. En anpassning till nya möjligheter, att hitta nya hålrum av outnyttjade affärsmöjligheter. Det är där värdeskapandet sker, vinsterna skapas, och omvärlden gillar företaget som är på väg någonstans och man vill bli aktieägare. Men engagemanget kommer genom delaktighet i företagets framgång, att känna att man behövs. Lön och bonus är inte lika viktigt.
    
Hela personalens engagemang är en nyckelfråga för framgång. Därför är det förvånande när man ser företag som Sandvik, som förefaller gradvis tappa i förtroende både på vissa produktmarknader och på aktiemarknaden, skapar ett helt förkastligt program för ökat medarbetarengagemang. Dels är programmet helt inriktat på ökad vinst, dels är programmet bara för ett fåtal chefer. Hur tänkte ni nu?
    
Vinstfixering skadar företaget, dess medarbetare och aktiekursen. I ett läge där omställning, innovation och anpassning till bättre affärslogik är väsentligt, kan inte organisationen genomsyras av kostnadsjakt. Det är inte bara att fokus blir fel, företagskulturen raseras av personalnedskärningar. Vidare leder inte den ekonomiska belöningen, som finns inbyggd i ett vanligt bonusprogram, till engagerade medarbetare eller bättre chefer. Engagemang är kopplat till känslor. Känner man för företaget kommer engagemanget på köpet.
    
Alla medarbetare bidrar till företagets värde. Marknadsvärdet byggs till del av resultat, men till lika stor del av omvärldens inställning, förtroende och image. Engagerade medarbetare, som talar väl om sitt företag och som vill hjälpa kunderna, lyckas i sin uppgift, och leder till att omvärlden vill bli aktieägare.
    
Sverige och börsnoterade bolag behöver ta värdeskapandet och medarbetarnas engagemang på allvar. Vi kan inte sitta kvar med ett gammalmodigt perspektiv när det gäller företagens överlevnad.
    

Ulf Löwenhav

    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.