Aktiekursen slinter som en hal tvål..

När aktiekursen är hal som en tvål... 
Kursutvecklingen beror huvudsakligen på mjuka faktorer och de går att mäta och åtgärda.
Kursutvecklingen beror huvudsakligen på mjuka faktorer och de går att mäta och åtgärda

Published 2014-03-25

När aktiekursen är hal som en tvål..

Anders Gustavsson låg vaken många nätter. Han var minst sagt bekymrad över att aktiekursen inte nådde upp till förväntningarna. Han våndades över frågorna på styrelsemötena och från huvudägarna. ”Har du någon åtgärdsplan för den här tråkiga trenden?”

    

Seavision


Anders var VD på verkstadsföretaget Precisionsverktyg som över en längre tid hade förbättrat allt man trodde var väsentligt, bl.a. produktivitet, kassaflöde, omsättning och resultat. Ändå nådde inte kursen upp till förväntan. I flera år hade han i det närmaste känt sig handlingsförlamad inför budgetarbetet. Mål för kommande året skulle spikas och bonusgrundande nyckeltal skulle beslutas. Vad skulle han mäta för att stimulera ökat värdet på bolaget?
    
Vändningen kom för tre år sedan. Han var på en styrelseutbildning och kom i kontakt med IQX10 Indexet. Ett index som angav företagets omvärldsförtroende, en mätning av intressenternas intuitiva uppfattning om bolaget.
    
Mer som ett experiment förslog Anders till styrelsen att man skulle genomföra en IQX10 analys på företaget för att få en uppfattning om företaget förmåga att nå ut på marknaden ur ett värdeperspektiv. Sagt och gjort, analysen genomfördes. Resultatet var kanske inte så förvånande när bolaget fick ett index på IQX10 på 67. Studerade man det mera i detalj visade att marknaden avgav låga värden på bland annat bolagets strategi och dess kommunikativa förmåga.
    
Anders presenterade resultatet på ledningsgruppen och man enades om att sätta upp ett mål på att nå 90 inom tre år, samma nivå som H&M. Kopplat till målet satte man upp bonusgrundande delmål varje år och bestämde att revidera indexet kvartalsvis. I och med att den IQX10 grundas på 10 olika kategorier som i sin tur byggs upp på ett antal underliggande kategorier kunde man identifiera ett antal åtgärder som skulle förbättra omvärldens uppfattning.
    
Inledningsvis var ledningsgruppen lite skeptiskt till att arbeta med mjuka värden. Det kändes inte tillräckligt konkret att metodiken inte var byggd på faktiska siffror, vilket man hade lärt sig i skolan. Men i viss mån kändes metodiken igen från tidigare humankapitalmätningar. Efter en tid när man arbetat med metoden gillade ledarna angreppssättet då indexet speglade helheten på ett bättre sätt än tidigare.
    
Med lite perspektiv, berättar Anders att nu två år senare har tillvägagångssättet fått acceptans, och är en naturlig del i uppföljningen på styrelsemötena. Även i organisationen märks en skillnad Företagets kultur påverkats positivt. IQX10 projekten har fått personalen att bättre förstå vad som bidrar till att påverka företagets värde. Ledarna i företaget har förutom dom vanliga nyckeltalen nu även fått en ny dimension att följa upp, kanske inte ett digitalt exakt värde, men ett värde som indikerar hur marknaden uppfattar bolagets fotavtryck värdemässigt.
    
Historien ovan är naturligtvis påhittad, men ändå inte orimlig. Det är inte alls ovanligt med företag som har bra ekonomiska nyckeltal, men ändå är för lågt värderade på en marknad. På samma sätt är det inte ovanligt med att organisationerna i företagen karaktäriseras av bristfälliga kommunikationsmönster och kulturer – parametrar som ofta känns igen, men inte följs upp därför det saknas metodik. IQX10 indexet är inte svaret på alla frågor, men det är ett fungerande angreppssätt när man tappar värde.
    

Johan Nuder

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.