Just du är radiostyrd

Just du är radiostyrd. 
Av alla problem vi omger oss med borde vi rimligen ha mest problem med oss själva. Vi behöver tro att våra åsikter har någon relevans, någon stabil referenspunkt. Men vi är tyvärr moraliska vindflöjlar..
Av alla problem vi omger oss med borde vi rimligen ha mest problem med oss själva. Vi behöver tro att våra åsikter har någon relevans, någon stabil referenspunkt. Men vi är tyvärr moraliska vindflöjlar.

Published 2014-11-08

Just du är radiostyrd

Av alla problem vi omger oss med borde vi rimligen ha mest problem med oss själva. Vi behöver tro att våra åsikter har någon relevans, någon stabil referenspunkt. Att det vi tycker är rätt och fel bottnar i en etiskt hållbar princip. Men vi är tyvärr moraliska vindflöjlar.

    


Någonstans har jag förståelse för att sämre lottade människor vill att resurserna skall fördelas mer jämnt. Och jag har även respekt när jag lyssnar på framgångsrika människor som tycker att var och en får ta ansvar för sitt eget öde. Men jag blir överraskad, förvånad, förundrad och intresserat tveksam när jag hör vad som händer när en person byter perspektiv på sin egen situation.
    
En person som tror att vederbörandes inkomst är lägre en snittet röstar på ökad jämlikhet men när samma person får insikten att lönen relativt sätt är högre än snittet skiftar inställningen. Personen går från ett solidariskt perspektiv till ett elitistiskt, individualistiskt, var-och-en är-sin-egen-lyckas-smed-perspektiv.
    
Är inte det den yttersta verifieringen av att vi är själviska bestar? Någonstans finns en romantisk berättelse i solidariteten, att vi strävar efter total jämlikhet och går hand i hand över sädesfälten, tillsammans, mot ett respektfyllt livsbejakande nirvana där vi alla är euforiska och spelar musik tillsammans. Men musiken tystnar när vi får vårt på det torra, eller i alla fall när vi har lite torrare prylar än grannen.
    
Krafterna som strävar efter att vi skall överleva, känslorna som styr oss mot tryggheten, går inte att mästra. Oavsett hur ologiskt vi tycker att det är eller hur ömkligt banala vi är så har vårt intellekt inte mycket att sätta emot.
    
Vart hamnar vi med här insikten kan man fråga sig. Jag har en tro att det är viktigt att förstå varför vi tycker på ett visst sätt och kanske man använda det i ett samhällsbefrämjande perspektiv. Det är utan tvekan så att svensk invandring stärker efterfrågan och därigenom samhällsekonomin. Om personer insåg att just deras egenskaper, kunskap om den svenska affärskulturen, kulturen i allmänhet och svenska språket, gör att deras relative värde ökar, kanske de inte skulle rösta främlingsfientligt.
    
På samma sätt tror jag män som insåg att samhället faktiskt blir bättre med fler kvinnliga beslutsfattare, dvs. deras eget absoluta välbefinnande skulle öka, skulle vi flytta oss ur vägen för kvinnor som vill fram.
    
Läs Johanna Möllerströms artikel själv och dra dina egna slutsatser!
    
    

Den här enkla artikeln som inspirerades av Johanna Möllerströms insikter skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till Ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.