Kultur - bäst på värdeskapande

Värdesätt och utveckla kulturen på företaget. Det är en av de bästa investeringarna du kan göra för aktieägarna. Forskning ger stöd för att en utvecklad och utvecklande kultur är strategiskt viktigt och värdeskapande.

Kultur - bäst på värdeskapande. 
Värdesätt och utveckla kulturen på företaget. Det är en av de bästa investeringarna du kan göra för aktieägarna. Forskning ger stöd för att en utvecklad och utvecklande kultur är strategiskt viktigt och värdeskapande..
Published 2014-12-15

Kultur - bäst på värdeskapande

Värdesätt och utveckla kulturen på företaget, det är en av de bästa investeringarna du kan göra för aktieägarna. Forskningen visar att en utvecklad och utvecklande kultur är strategiskt viktigt och värdeskapande vilket ger en tydlig konkurrensfördel på marknaden.

infinity2


Forskning som mätt ett flertal ekonomiska parametrar stödjer tydligt strategiska kulturinvesteringar och pekar på förändringar som skett under de 11 år studien varade, Kotter and Heskett
Corporate culture and performance
:
    
1. Intäkt: I företag med starka företagskulturer ökade intäkterna 682 % jämfört med 166 % i traditionella företag.
    
2. Antal anställda: I dessa företag ökade antalet anställda med 282 % jämfört med 36 %.
    
3. Värde: I företag med kulturfokus ökade aktiekursen med 901 % jämfört med 74 % för övriga.
    
4. Vinst: I dessa företag ökade också vinsten med 756 % jämfört med 1 % hos traditionella företag.
    
Sambanden är minst sagt intressanta. Förutom relativt högre intäkter så attraherar och behåller företag med en stark kultur medarbetare. Detta ger i sin tur minskade utbildningskostnader för nyanställd personal.
    
Forskning har också visat att det finns en viss korrelation mellan de företag som har en stark kultur och lojala anställda får olika effekter exempelvis att fler lojala anställda i sin tur ger fler lojala kunder, oberoende av grad av på marknadspenetration, De företagen har därför också lägre kostnader för nykundsanskaffning.
    
En ytterligare effekt av ett starkt grundläggande kulturbyggande är lägre kreditförluster eftersom en lojal kund prioriterar de företag och verksamheter han gillar först och väntar att betala de företag han inte gillar, ifall sådan prioritering måste göras. Produktiviteten är också bättre på företag med stark kultur då en stark kultur ger medarbetarna ett tydligt ramverk för hur tjänster och produkter utvecklas, tillverkas och levereras.
    
En stark kultur där medarbetarna är och känner sig delaktiga skapar också en välvilja vilken visar sig i att medarbetarna talar gott om företaget i olika sammanhang. Detta är inte minst viktigt idag när i princip var och en av oss har superkrafter i våra fingrar i formen av att kunna nå ut till många med våra budskap, positiva som negativa.
    
Att satsa på att utveckla en positiv kultur är således en stark värdeskapare och minskar också riskerna för företaget i form av badwill, vilken idag kan spridas till tusentals personer. Att sitta i ledning eller styrelse och inte ha området – företagskultur – högt uppe på agendan kan således förstöra framtida värden för aktieägare. Jag avslutar med Peter Drucker ”Culture eats strategy for breakfast”
    
    


Artikeln skrevs av Iwette Rapoport
Skicka e-mail till Iwette.Rapoport (at) gmail.com

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.