Förväntningarna tar kål på ditt bidrag till styrelsearbetet

Förväntningarna tar kål på ditt bidrag till styrelsearbetet. 
Vår extrema förmåga till anpassning gör att vi lyckas bra i möten. Vi anpassar oss till situationen. Men vet vi att vi är accepterade av de andra i mötet talar vi på ett visst sätt. Det skapar problem om vi vill att vi skall bidra till bolagsutvecklingen..
Vår extrema förmåga till anpassning gör att vi lyckas bra i möten. Vi anpassar oss till situationen. Men vet vi att vi är accepterade av de andra i mötet talar vi på ett visst sätt. Det skapar problem om vi vill att vi skall bidra till bolagsutvecklingen.

Published 2014-12-08

Förväntningarna tar kål på ditt bidrag till styrelsearbetet

Vår extrema förmåga till anpassning gör att vi lyckas bra i möten. Vi anpassar oss till situationen. Men vet vi att vi är accepterade av de andra i mötet talar vi på ett visst sätt. Tror vi istället att det kommer att bli motstånd agerar vi och presenterar det vi vill kommunicera på ett annat sätt. Konsekvensen blir förödande för viktiga uppdrag. Sitter vi i styrelsen och skall bidra till företagets navigation är risken att vi blir ett platt fall.

nature and sea


Vi har utrustats med ett flertal lysande egenskaper för att överleva. Undermedvetet planerar vi alla kommande situationer för att nå optimal framgång. Ett annat perspektiv på det är att anpassningen sker till vad som förväntas av oss. Den starkaste av drivkrafter är att få vara med, tillhörighet i gruppen, så vårt budskap anpassas.
    
Om vi skall ingå i en styrelse är det viktigt att avvika. Vi har sannolikt blivit tillfrågad att bidra till gruppen för vi har unik kunskap, unik erfarenhet eller unika tankebanor. Men när vi anpassar oss försvinner det. Man hade hoppats att en styrelse skulle bli starkare av mångfald i olika avseenden men mångfalden försvinner och ersätts med den mista gemensamma nämnaren. Samtycke dödar bolaget. Koncensus låter bra men är egentligen (ofta) den dominantes seger över den svage.
    
I styrelsemötena sker 99 % av all kommunikation utanför det talade ordet. Vi kan hantera suckarna och vi är för polerade att styra med blickar men allt annat, hur vi presenterar, hur vi styr mot den starkes önskemål, är en socialpsykologisk tragedi.
    
Det blir speciellt tydligt när företaget har gått från sin ursprungliga initiala framgång och byråkraterna flyttar in i korridorerna, entreprenörerna ersätts i styrelserna med de namnkunniga, de vars erfarenhet riskerar att bli en farlig belastning. De kan påverka, få andra att göra som de vill.
    
Så du är ny i styrelsen på affärsbanken. Du har fördelen av annan erfarenhet än de andra som är uppvuxna i bankkorridorerna. Du förbereder dig inför det första mötet med att läsa internationella studier, de bästa affärstidningarna och blandar det med din egen unika kunskap och är redo för strategidiskussionerna.
    
Ditt förslag att utvärdera ”peer-to-peer-lending”, p2p, föll inte i god jord. Varken ledningen eller ordföranden såg det egentligen som ett hot eller ens en önskvärd utveckling. SÅ varsamt styrdes diskussionen mot gradvisa förbättringar av den existerande verksamheten.
    
Klarar valberedningarna av att få in bättre och fräschare mångfald i styrelserummen eller anpassas listan med de föreslagna kandidaterna till vad som kommer att vara formbart?
    


Artikeln skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till Ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.