5 steg till strategiska styrelser

Mer än hälften av Sveriges företagsledare anser att styrelsen inte är ett tillräckligt stöd strategiskt, dvs. hjälper ledningen att navigera företaget framåt. Lösningen är ökat ägarengagemang och en ny syn på styrelsefunktionen.

5 steg till strategiska styrelser. 
Mer än hälften av Sveriges företagsledare anser att styrelsen inte är ett tillräckligt stöd strategiskt, dvs. hjälper ledningen att navigera företaget framåt. Lösningen är ökat ägarengagemang och en ny syn på styrelsefunktionen. .
Published 2014-11-22

5 steg till strategiska styrelser

Mer än hälften av Sveriges företagsledare anser att styrelsen inte är ett tillräckligt stöd strategiskt, dvs. hjälpa ledningen att navigera företaget framåt. Lösningen är ökat ägarengagemang och en ny syn på styrelsefunktionen. Det finns fem viktiga steg att pröva:


1. Ändrade förutsättningar. Det traditionella styrelsearbetet har övervägande varit koncentrerat på granskande och gradvis förbättrad förvaltning. I många fall har fördelningen mellan strategidiskussion och förvaltning varit 20/80. Fördelningen borde vara 90/10. Granskningen behövs för att förstå bolagets position samt styrkor och svagheter. Men utmaningarna ligger i framtiden. Och de blir större.
    
2. Ändrad kravprofil. Ur ett psykologiskt perspektiv klarar vi inte att vara förvaltande och strategiska samtidigt. Kanske innebär det att det skall vara olika personer som ingår i förvaltande grupper och andra i strategiska. I förvaltning behövs traditionella kunskaper och erfarenhet. När det gäller strategi kan erfarenhet och kunskap vara en belastning. Man blir oförmögen att tänka nytt. Man blir fången i sin egen världsbild och kan inte ställa om.
    
3. Styrelsesammansättning. Ägarna måste engagera sig och tillse att företaget styrs med rätt kompetens. Kanske innebär det att aktivt utforma styrelsens sammansättning. Kanske innebär det att samla bra rådgivare som utan styrelseansvar fritt kan bidra ad hoc.
    
4. Ordföranden. Styrelseordförandens roll blir viktigare. Om lösningen är att använda extern kompetens för att ha rätt distans till strategiutveckling, krävs diplomatisk kompetens avseende kontakt med ägare och ledning.
    
5. Okonventionellt. Framgångsrika entreprenörsföretag tappar gradvis det nytänkande som gjort dem framgångsrika. Den rådande strategin blir en helig ko. För att klara en objektiv bedömning kan externa personer, utan någon koppling till ägare eller historien, spela en viktig roll. Oberoendet är viktigt för att inte bli ja-sägare. Även en speciell styrelseledamot, en kritiskt granskande styrelsevilde, kan fungera.
    
    


Artikeln är inspirerad av en undersökning gjord av Ledarskaparna och skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till Ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav
    
    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.