Använd etablerad kunskap även på aktiemarknaden!

Använd etablerad kunskap även på aktiemarknaden!. 
När det gäller konsumentvaror är marknadssegmentering naturligt. Använd kunskapen även på aktiemarknaden.
När det gäller konsumentvaror är marknadssegmentering naturligt. Använd kunskapen även på aktiemarknaden

Published 2014-02-18

Använd etablerad kunskap även på aktiemarknaden!

När det gäller konsumentvaror är marknads-segmentering naturligt. Det skulle vara slöseri med resurser att marknadsföra den typen av produkter utan att ta reda på vad olika köpare letar efter.


Med den kunskapen, vore det naturligt att använda samma tillvägagångssätt på aktiemarknaden. Så är inte fallet.
    

freedom


Orsakerna finns sannolikt i en gammal uppfattning om att när det gäller ekonomiska beslut, de uppfattas som viktigare eller mer sakliga, så är vi ekonomiskt rationella. Vi utvärderar och köper det som har bäst ekonomisk nytta för oss. Men teorin avviker från verkligheten eftersom vi gradvis inser att alla beslut till helt övervägande del styrs av våra känslor. Dessa är en konsekvens av vår kontinuerliga och undermedvetna insamling av intryck, upplevelser och information.
    
De beslut vi tar är frukten av att vårt undermedvetna förbereder och formar kommande beslut. Vi bygger upp en intern bild av omvärlden vilket blir vår syn på varumärken. Det finns en ”sanning” bland marknadsförare att konsumentens beslut till 60 % styrs av varumärke och resten är faktiska egenskaper. Det innebär när vi köper en läsk så har vi till övervägande del agerat på vår bild av varumärket och en mindre del är egenskaperna som att det är gott eller nyttigt.
    
Så agerar vi i alla beslutssituationer inklusive på aktiemarknader. Vi styrs även där av aktiens varumärke snarare än faktiska egenskaper – vi investerar i det vi gillar i större grad än det som har faktiska egenskaper som strategi, omsättning och resultat. Att inkludera psykologiska orsaker till investeringsbeslut kallas beteendefinans och påverkar gradvis alla kapitalmarknader.
    
Investerarsegmentering kan ske efter bedömning av de bevekelsegrunder vi bedömer vara avgörande. Det kan vara risk och resultat men det kan även vara efter företagets image. Investerarsegmentering, en del av kapitalmarknadspositioneringen, är väsentligt i ett företags strategiarbete. Ett expansionsalternativ kan innebära ökad omsättning och resultat men om risken som ä kopplad till investeringen inte sammanfaller med målgrupperna på aktiemarknaden, kommer investerarna rösta med fötterna och företagets marknadsvärde falla.
    
Grafen nedan visar ett exempel på när ett företag överger sin investerargrupp och ökar risken i jakt på omsättning och resultat. Resultatet ökar men marknadsvärdet minskar då företagets riskprofil inte längre är attraktiv för det ursprungliga segmentet. Den nya strategin kanske passar ett annat segment men som i exemplet är mindre.
    

Segmentering


    
På samma sätt kan en investerarsegmentering vara användbar när ett företag planerar för en börsintroduktion. Genom att jämföra faktisk och önskad kapitalmarknadsposition, och preferenser hos olika aktiemarknadssegment, ökar sannolikheten att företagets noteringsprocess blir framgångsrik.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.