Vi behöver bättre finansanalys!

Tempot i utvecklingen tilltar och det är väsentligare än någonsin att vara investerad i våra framtidsföretag. Men vi har problem med den gängse finansanalysen...

Vi behöver bättre finansanalys!. 
Tempot i utvecklingen tilltar och det är väsentligare än någonsin att vara investerad i våra framtidsföretag. Men vi har problem med den gängse finansanalysen....
Published 2015-06-09

Vi behöver bättre finansanalys!

Tempot i utvecklingen tilltar och det är väsentligare än någonsin att vara investerad i våra framtidsföretag. Men vi har problem med den gängse finansanalysen som dels mäter historiska oväsentligheter, dels inte alls är anpassad till allt vi idag anser vara mest viktigt till exempel varumärken, kompetens och samhällsrelevans.

sunrise


    
Telia var på väg mot en internationell expansion. Ledningen, styrelsen och analytikerna såg framför sig hur den ökande omsättningen kombinerat med existerande system skulle resultera i stora framtida vinster. Det visar sig att det inte alls är relevant när man ger sig in i marknader där man inte kan något om de lokala förhållandena. Risken blir enorm.
    
Kanske kan vi säga samma sak om Nordea då vi läser en analys som visar på högre räntenetto under det kommande året. Spelar det någon roll om myndigheterna skruvar åt reglerna ytterligare ett snäpp och att det dyker upp helt nya konkurrenter helt utan begränsande regelverk?
    
Vinstbegreppet kommer ifrån att vi sätter plus och minus på vissa saker. Historiska priser på lager skall ingå men inte kompetensbyggande eller varumärkesdestruktion, saker som är helt centrala i långsiktigt värdebyggande.
    
Som investerare letar vi efter värdeökning i våra placeringar. Det är en svår ekvation eftersom värdeökningen enbart kommer från att efterfrågan överstiger utbudet. Efterfrågan kommer i sin tur från att omvärlden tror att bolaget kommer att fortsätta mot kassaflöde genom marknadsdominans.
    
Värde skapas genom processer, relevans, människor (kunskap/attityd) och varumärken. Ingen av dessa mäts i bokföringen och blir följaktligen inte en del av finansanalysen. Schemat nedan visar de för värdeskapandet mest relevanta faktorerna och vilka faktorer som knyts till historiska priser och är irrelevanta.
    


    
Vi ser på företag som Google och Apple hur de plöjer ner likviditet i nysatsningar och affärsutveckling. Trots det kostnadsförs det och belastar en traditionell kassaflödesberäkning. Så det som är positivt blir negativt när det plockas ur traditionell redovisning. Vi behöver mäta förmågan att skapa värde och likviditet på andra sätt än genom bokföring.
    
Allt detta är kopplat till att våga pröva nytt. Att våga ifrågasätta relevansen i det andra har bestämt.
    
    

Ulf Löwenhav


Artikeln är skriven av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.