Mentor blir den nya vd rollen

En bra vd pekar inte med hela handen. 
För att ledarskapet skall fungera behöver en ny typ av personlighet kliva fram och bli vd.
För att ledarskapet skall fungera behöver en ny typ av personlighet kliva fram och bli vd

Published 2014-01-31

En bra vd pekar inte med hela handen

”You must be the change that you wish to see in the world”.

Kloka ord av Mahatma Gandhi. Vårt system för bolagsstyrning har sina rötter i industrialismen. För att vara innovativa behöver vi en ny typ av vd utan kontrollbehov.
    

worldsuccess


Vi hör allt oftare om skandaler i stora företag vilket får traditionell bolagsstyrning att bli ifrågasatt. Vi har accepterat att bolag möjliggör för aktieägarna att delta på en årlig bolagsstämma. Stämmans beslut är generellt sett redan tagna och de mest inflytelserika ägarna strävar efter att behålla kontrollen och det mesta oförändrat. På samma sätt styr sedan styrelsen över en vd som skall vara en stark utförare av de strategier som styrelsen bestämmer.
    
Med dagens tilltagande förändringstakt behöver vi ompröva vår bolagsstyrningsmodell och speciellt kopplingen mellan styrelsens beslut och organisationens dagliga arbete. Våra mest framgångsrika företag, de som är mest innovativa och har skapat oberoende och höga marknadsvärden, är de företag som känns att de styrs av en kultur, snarare än av kontrollbehov. Det är viktigt att se att hierarkier inte klarar den kundanpassning och fritt flöde av idéer som behövs för att bli riktigt bra. Företagskultur som bygger på laganda kan.
    
Innovationsmöjligheterna innebär även att fler personer måste ha direktkontakt med styrelseledamöter. Att företagets CFO har kontaktytan är naturligt men sannolikt måste fler områdesansvariga interagera med styrelsen vilket innebär att det blir mer naturligt för en vd att släppa den traditionella rollen och bli mentor åt nyckelpersonerna. Ett symboliskt ledarskap blir naturligare – en person som har allas respekt och som vågar möjliggöra total transparens. Att våga släppa kontroll ställer krav på självkänsla.
    
Effekterna blir flera och positiva. Ökad transparens möjliggör ökat informationsflöde vilket tillsammans med fler kontaktytor minskar den operationella risken. Lagstiftningen fokuserar på det ansvar styrelsen och vd har och vi kommer inte att se det förändrat inom överskådlig tid. Men under tiden finns det anpassade lösningar som möjliggör förbättring, minskad risk och därigenom oberoende och bra marknadsvärden.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.