Hade IKEA varit lika framgångsrikt om det varit börsnoterat?

Hade IKEA varit lika framgångsrikt om det varit börsnoterat?. 
Ingvar Kamprad och IKEA är fascinerande på flera sätt. Själv imponeras jag av affärsidén och förmågan att skapa nya marknader snarare än att de anpassa sig till en värld förutbestämd av andra. Men hur hade IKEA utvecklats som börsbolag?.
Ingvar Kamprad och IKEA är fascinerande på flera sätt. Själv imponeras jag av affärsidén och förmågan att skapa nya marknader snarare än att de anpassa sig till en värld förutbestämd av andra. Men hur hade IKEA utvecklats som börsbolag?

Published 2014-06-11

Hade IKEA varit lika framgångsrikt om det varit börsnoterat?

Ingvar Kamprad och IKEA är fascinerande på flera sätt. Själv imponeras jag av affärsidén och förmågan att skapa nya marknader snarare än att de anpassa sig till en värld förutbestämd av andra. Samma sak gäller för Apple. Man kan inte göra en traditionell marknadsplan eftersom den marknad man siktar på inte finns. Hur hade det blivit om IKEA börsnoterats?

    

Ikea interior


Den övergripande fördelen med en börs är att kapital och kapitalbehov kan mötas. Tillväxtföretag hittar investerare och förhoppningsvis sammanfaller intressena, investerarens överskottskapital förräntas och tillväxtföretaget växer. Börsen fyller en viktig funktion.
    
Dagens börs är istället en mötesplats för rådgivare som samlas kring de största företagen, de som har löst sin kapitalförsörjning på annat sätt. Det är företag som kanske inte skall vara på en mötesplats för riskkapital. Pressen har mycket att bita i på börsen, oavsett om kortsiktigheten är ologisk eller om informationen överhuvudtaget är intressant.
    
Det tar lång tid, kanske 5-10 år för ett företag att kommersialisera sin verksamhet och nå sin strategiska målsättning. Men eftersom marknaden utvärderar alla aktörer kvartalsvis finns det begränsat utrymme för verklighetens långa perspektiv. Börsen har övergått från att fylla en funktion för samhället till att bli en scen för stora rådgivare och stora bolag.
    
Tillväxtföretag kan hoppas att de bara behöver ett par år för att nå kommersiell framgång, men det visar sig oftast att alla planer är för optimistiska. Så efter att ha noterats och visat att de inte var riktigt lika bra som alla hoppats på, väntar en ganska kall tid med fallande aktiekurser och besvikna aktieägare. En tid då de tvingas ändra strategier för att anpassa sig till utbudet på kapital. Efter en tid styrs de av kapitalmarknaden.
    
Min egen gissning är att IKEA hade sett annorlunda om bolaget hade tvingats vara transparent och styrts av aktiemarknadens aktörer. Bolagets ledning hade fattat andra beslut för att inte jagas av tidningar och professionella tyckare. Beslut som sannolikt hade varit kortsiktigt bra men inte fostrat långsiktig tillväxt. Kanske löser man svåra marknadssituationer, exempelvis Östeuropa, bättre under radarn, än som ett noterat företag men fullkomlig transparens. Frågan är viktig eftersom börsnotering är ett uppenbart alternativ för många entreprenörer.
    
Vi lutar oss mot entreprenörsföretagen avseende framtida sysselsättning. Det är därför viktigt att vi har finansieringssystem som är lean, som finner minsta gemensamma nämnare mellan olika behov. Svår och viktig fråga som det inte är säkert att någon tar ansvar för.
    

Ulf Löwenhav

    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.