Kultur skapar vinnare!

Högre årlig vinstgrad, starkare operativ inkomst och bättre årlig aktieväxt är bara några av fördelarna - kraften hos storydoing-företag är slående.

Kultur skapar vinnare!. 
Högre årlig vinstgrad, starkare operativ inkomst och bättre årlig aktieväxt är bara några av fördelarna - kraften hos storydoing-företag är slående..
Published 2015-03-06

Kultur skapar vinnare!

Men vad är kultur och hur stor påverkan har kulturen på en organisations vinst? IMD visar i en undersökning att organisationer vars interna "Reputation" är högre en den externa kan ha en högre procentuell vinst än konkurrenter där den interna och det externa "Reputation" är i paritet med varandra, samma förhållande gäller även när den externa "Reputation" är högre en det interna.


Detta är intressant då många organisationer idag fokuserar på att höja det externa varumärkets värde. Man kan kanske konkludera att vi borde satsa mer på att utveckla den interna kulturen/"Reputation" då detta enligt denna undersökning kan generera en större positiv effekt.
    
Ett annat intressant fenomen är Storydoing.com där man gjort en undersökning av skillnaden mellan det man kallar en storydoing och en storytelling organisation. Konklusionen från denna undersökning visar också här att kulturen/historien har en avgörande faktor.
    
Vad är då en storydoing organisation? Enligt Storydoing.com är en organisation det, om den har en signifikant historia med en ambition större en ekonomisk vinst, samt att både organisation och kunder deltar/interagerar med i den samma historia. Det visade sig i denna undersökning att storydoing organisationer utkonkurrerar konkurrenter på en rad olika variabler som: högre årlig vinstgrad, starkare operativ inkomst, högre antal samt bättre procentuell växt i omnämnanden på sociala media, bättre procentuell kapitalanvändande av media mot årlig omsättning, samt en bättre årlig aktieväxt m.fl.
    
Bägge dessa exempel visar på hur viktigt det är att förstå den intrikata interaktionen/relationen mellan människor, samt hur viktigt det är att fånga signifikanta historier och inte bara i en organisation mot kund kontext, utan även inne i en organisations DNA. “Culture eats strategy for breakfast”, myntat av Peter Drucker, är kanske en bra liknelse. Hur ser din organisation ut? Hur viktig är kulturen för dig och din organisation? Är det en tro på ledare och ledningsgrupp/ägare. Ovan nämnda faktorer kan vara med till att både stjälpa och skapa vinnare.
    
    


Artikeln skrevs av Peter Vikström

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.