Kapital och kultur

Vi har en automatisk respons att allt som rör kapital, finans och ekonomi är hård materia - kvantitativt och exakt. När det gäller ekonomi måste man vara kallt logisk. Det är huvudsakligen bara en önskan. Verkligheten är tyvärr mänskligare än så.

Kapital och kultur. 
Vi har en automatisk respons att allt som rör kapital, finans och ekonomi är hård materia - kvantitativt och exakt. När det gäller ekonomi måste man vara kallt logisk. Det är huvudsakligen bara en önskan. Verkligheten är tyvärr mänskligare än så..
Published 2015-03-24

Kapital och kultur

Vi har en automatisk respons att allt som rör kapital, finans och ekonomi är hård materia – kvantitativt och exakt. När det gäller ekonomi måste man vara kallt logisk. Det är huvudsakligen bara en önskan. Verkligheten är tyvärr mänskligare än så.


Vi ser det på de mörka kostymerna runt Stureplan. Ett starkt behov av att bygga fasader kring att vi har att göra med en svår kvantitativ vetenskap.
    
Modern forskning visar att upp till 50 % av ett företags värde har en direkt koppling till ”reputation” – något synnerligt icke-kvantitativt och definitivt känslobaserat. När det gäller den intuitiva uppfattning vi har om ett företag kan vi inte styra – det blir det det blir och eftersom hjärnan är en ganska stark processor tycker vi ganska mycket som vi inte vet om och varifrån det kommer – vår överlevande förmåga – vår intuition.
    
Det finns ingen riktig genväg för företag som vill bygga en bra värdering. Vår hjärna har förmågan att känna av om företaget försöker kommunicera något som skiljer sig från det verkliga förhållandet. Transparens är av helt central vikt eftersom det motsatta förhållandet skapar misstänksamhet och vi vill inte vara kunder eller aktieägare. Vi vill inte heller arbeta på ett företag som inte kan vara transparenta.
    
Så om man då kliver fram och säger att ”corporate reputation” är av yttersta vikt så poppar minst 2 relevanta frågor upp.
    
1. Kan vi påverka vårt corporate reputation? Absolut, men även en gris med läppstift är fortfarande en gris. Ett företag behöver i sin strategi kunna lösa ett verkligt problem och därefter kunna kommunicera det. Det behöver ha ett ärligt uppsåt och människor som kan genomföra det. Finns det på plats så kan kommunikation spela en stor roll – man kan väcka omgivningen och se att företaget har en långsiktig potential. Det är dock viktigt att tränga igenom aktiemarknadens kortsiktiga fokus på resultat i nutid.
    
2. Hur stor vikt spelar företagets resultat och finansiell ställning för marknadsvärdet? Ganska stor vikt eftersom ett företags finansiella ställning är avgörande för om de strategiska avsikterna är uppnåeliga, och resultatet kan vara en indikator på om man är på väg åt rätt håll. Det kortsiktiga resultatet, om det går ner under något år, är dock fullkomligt ointressant. Det har ingenting med långsiktigt värde och potential att göra.
    
Kapital och kultur har en stark koppling eftersom det är samma känslor som påverkas av kultur som styr hur vi intuitivt värdesätter ett företag. Så för att förstå hur ett företag värderas måste man vara öppen för en förståelse av vad kultur gör med oss – hur vi påverkas och går igång.
    
    


Artikeln skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till Ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.