Ekonomin som följer på innovation

Innovationsfinans: Innovationssatsningar kan få väsentliga ekonomiska konsekvenser. 
Innivationsinvesteringar kan leda till väsentliga ekonomiska effekter. De måste få breddad förståelse..
Innivationsinvesteringar kan leda till väsentliga ekonomiska effekter. De måste få breddad förståelse.

Published 2014-02-07

Innovationsfinans: Innovationssatsningar kan få väsentliga ekonomiska konsekvenser

Förändringstakten i omvärlden tilltar och de flesta företag tvingas anpassa sig. Nya konkurrenter och ändrade konsumtionsmönster ställer ofta krav på radikala förändringar för marknadsavdelningar och för produktionsenheter.

Men det är viktigt att inse att större strategiförändringar även kan få viktiga finansiella implikationer. Centrala frågor är alltid likviditetspåverkan och för börsnoterade bolag gäller även kommunikationseffekter.
    

innovationbulb


Innovationssatsningar kan ta olika former men gemensamt är normalt en tidsförskjutning avseende intäkter och kostnader – rörelseresultatet påverkas negativt under en tid. Om investeringen var riktig så kommer marginalerna tillbaka och förbättras med tiden.
    
Innovationsinvesteringar kan innebära att existerande personal engagerar sig i ett utvecklingsprojekt vilket påverkar fakturering och därigenom resultat och likviditet. Satsningarna kan även innebära omfattande kostnadsökningar, ofta genom nya anställningar. För att utvärdera de totala effekterna på företagets ekonomi, är det lämpligt att göra scenariobaserade beräkningar. Förutom intäkts- och kostnadseffekter är det väsentligt att precisera rimliga konsekvenser på likviditet och andra viktiga balansräkningsposter. Det är även viktigt att systematiskt utvärdera om det påverkar avtal med banker och andra avtalsparter exempelvis hyresvärd eller försäkringsbolag. Vid verksamhetsförändringar bör man även kontrollera företagets verksamhetsbeskrivning hos bolagsverket samt med skattemyndigheten. Ökar anställningsrisker eller motpartsrisker bör man även se över om ett projekt skall bolagiseras.
    
Större förändringar kan behöva kommuniceras internt och till viktiga intressenter som kunder och leverantörer. Noterade företag har även en långt gående informationsplikt och en bedömningsfråga kan vara om informationen passar in i en kvartalsrapport eller om ett separat informationstillfälle skall väljas. Noterade företag bör även lägga ner tid på att utbilda analytiker och investerare så att verkligen förstår resultatmässiga och tidsmässiga aspekter av en investering. En bra kommunikationsstrategi kan även innehålla förankringsunderlag avseende revisor och bankkontakter.
    
En komplett finansanalys bör även innehålla förväntade effekter på börsvärdet, kortsiktigt och långsiktigt. Det blir en central del av ledningens och kanske styrelsens bedömningsunderlag. En analys bygger på ett flertal antaganden och det är viktigt att ha en hypotes om de viktigaste värdedrivarna i börskursens uppbyggnad. Det är viktigt att inse att det ekonomiska resultatet bara är en komponent i marknadsvärdet. En bra innovationsinvestering som kommuniceras på ett klokt sätt bör leda till ett högre marknadsvärde även om det redovisningsmässiga resultatet momentant kommer att falla.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.