Mät innovationskraften!

Mät innovationskraften!. 
All satsning på innovation kräver mätbarhet för att man skall göra rätt saker.
All satsning på innovation kräver mätbarhet för att man skall göra rätt saker

Published 2014-03-14

Mät innovationskraften!

Det är en fråga om företagets överlevnad – att anpassa verksamheten, produkter och servicenivå, så att vi ligger före konkurrenter och löser kundernas behov.

huvudpussel


Vi behöver veta att vi är på rätt väg men det kan vara svårt att hitta relevanta kvantitativa mätpunkter. Innovation behöver inte leda till omsättning och lönsamhet direkt och eftersom en ny produkt kan ha ersatt andra produkter blir det heller inte relevant. Vidare är inte antalet nya produkter relevant. Det som fungerar, är att mäta den uppfattning, eller perception, som olika intressenter har.
    

Externmätninginnovation

Det är dels relevant med ett externt perspektiv – att be kunder, aktieägare, anställda och leverantörer uppskatta hur företaget utvecklas i avgörande frågor som strategi, kundrelationer och företagskultur. Grafen till höger visar ett exempel på nyligen genomförd mätning och uppdelningen på olika kategorier
    
    
    

Internmätninginnovation

Det finns även ett viktigt internt perspektiv – affärslogik, produktportfölj, omvärldsbevakning, långsiktighet och kompetens. Grafen till höger visar uppdelningen på olika kategorier.
    
    
    
    
Tillvägagångssättet möjliggör dels att mäta företagets utveckling över tid. Det är dels möjligt att jämföra företagets och företagsledningens innovativa förmåga med företag i samma situation eller bransch. Men det som kanske är mest användbart är att se hur nyckelfaktorer som företagskultur och kundnöjdhet utvecklas över tid. Kontinuerlig mätning av dessa faktorer, som kommer att förnya företaget, är av central vikt.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.