Alpturen med tunga skor

Alpturen med tunga skor. 
När jag nästa vecka vandrar i alperna gör jag en holistisk utvärdering. Vore bra om vi kunde göra samma sak med högskolornas roll i svensk näringslivsutveckling..
När jag nästa vecka vandrar i alperna gör jag en holistisk utvärdering. Vore bra om vi kunde göra samma sak med högskolornas roll i svensk näringslivsutveckling.

Published 2014-07-08

Alpturen med tunga skor

Nästa vecka skall jag vandra i alperna och för att klara mig lika bra som min starka fru, gör jag en utvärdering av uppgiften, mig själv, och utrustningen. Jag tar omedvetet ett holistiskt perspektiv på situationen, jag jämför uppgiften med verkligheten och försöker hitta den svaga länken. Tänk om vi kunde lösa utmaningarna i samhället på samma sätt. Vi har ju universiteten och högskolorna. De vi har bestämt är nyckeln i utvecklingen.

    

Referensavsaknad


Syftet med högskolorna är att föra våra insikter framåt. Den ledande kunskapen finns där och några av de bästa tänkarna arbetar framåtlutat med forskning och modeller. I Sverige har vi bestämt att samhället utvecklas bäst i en balans mellan näringsliv, högskolor och offentlig sektor. Ett holistiskt perspektiv.
    
Inom företagsekonomi är utvecklingen inte holistisk. Finansforskningen är central men några av de mest grundläggande modellerna bygger på antaganden som, emedan de är lysande matematiskt, saknar förankring i verkligheten. Dagens forskare har vuxit upp med de gamla modellerna och klarar inte av att ompröva sin finansiella världsbild. I stället preciseras modellerna och blir mer exakta. Forskarna koncentrerar sig på att skriva nya begåvade artiklar som beundras av en liten grupp forskare i samma område. Men var finns nyttan?
    
Det är problemet i den första dimensionen, verklighetskopplingen inom finans är förlorad. I en annan dimension är kopplingen till helt centrala discipliner som strategi borta:
    
Strategerna blir djupt specialiserade inom sitt område och stora resurser läggs på forskning som sedan ofta läses av enbart ett tiotal andra forskare. När strategihypoteserna skall utvärderas görs de ofta det med stöd av finansiella modeller och där trampar vi snett. Enbart ett så snävt område som risk dödar effektivt alla ambitioner på större strategiska kliv, de steg vi behöver för att samhället skall utvecklas. Inom flera områden behöver vi använda existerande teknik och ta stora kliv in och öppna nya marknader. Marknadsavdelningen (strategerna) ser det men dödas effektivt av finansavdelningen. De som ger sig på att integrera akademiska discipliner har inte den respekt inom universitetsvärlden som bara följer på djup specialisering.
    
Så finns det någon koppling här till min kommande alpvandring? Absolut. Om mina kängor utvecklats av en affärsskola skulle de ha vissa fantastiska egenskaper men sammantaget vara hopplösa. De kanske skulle vara snygga men för tunga för att designavdelningen utvecklade sitt område, det viktigaste, utan att integrera sin uppgift med materialinköparna. Kanske skulle kängorna ha den starkaste snörningen i branschen fast det i sig inte var något som efterfrågades.
    
Ett holistiskt perspektiv för oss utvecklingsmässigt tillbaka ett par steg men helheten fungerar. Universitetsvärlden behöver inse att de tjänar samhället och inte tvärtom. Vi har redskapen för att utveckla samhället i en effektiv och hållbar riktning men om vi inte börjar med att integrera kunskapen i verkligheten är vi chanslösa. Så med lätta kängor och hygglig kondis ger jag mig på uppgiften, att besegra Österrikes alper.
    

Ulf Löwenhav

    
    
    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.