Även aktieköp styrs av känslor och varumärken!

Varumärken är av central vikt även på aktiemarknaden

Även aktieköp styrs av känslor och varumärken. 
Varumärken är av central vikt även på aktiemarknaden.
Published 2014-04-20

Även aktieköp styrs av känslor och varumärken

Det uppstår många nya insikter när vi behandlar aktieägare som företagen behandlar kunder – man ser intressanta paralleller från traditionell marknadsföring och kan dra slutsatser om vad som inte fungerar.I den här artikeln skriver Jonas Bergvall, kultur- och varumärkesanalytiker, om vikten av ärlig kommunikation.
    
Känslan av att bli lurad, manipulerad och duperad är direkt oangenäm. Att föras bakom ljuset, och att upptäcka att något vi trodde på visade sig vara något helt annat, lägger ytterligare vikt på den sida av vågen som antyder att världen inte är något annat än cynisk.
    
Trots det är vi ofta beredda att utsätta oss för manipulationens krafter och vi kan klappa händerna åt de illusionister som lyckas få oss att misstro våra egna ögon när en elefant försvinner framför oss, eller kan få oss att till och med le åt den som på ett fiffigt sätt lyckats lura till sig fördelar på ett eller annat sätt. Men när försöken att lura oss blir alltför frekvent, och vi upplever att vi konsekvent drar det kortaste strået, är det inte bara den egna känslan av stabilitet och tilltro som får sig en törn. Utan tilltro är inte steget långt mot en tystnadens spiral, en kultur präglad av rädsla och misstänksamhet.
    
Så långt kanske det inte har gått. Men vi är på god väg. Ett begrepp som varumärke till exempel leder lätt tankarna till att det här pågår något som ska döljas, att det handlar om att visa upp en fasad som främst syftar till att hindra omvärlden från att se vad som verkligen händer där bakom.
    
Denna misstro drabbar givetvis även de med goda intentioner. Varumärkesstrategi eller ”branding” har närmast blivit en genre som likt Melodifestivalen eller OS består av en lång rad av bidrag som är annorlunda på samma sätt och mer eller mindre inte går att skilja mellan.
    
Mångfald på ett plan fungerar ofta på det sättet, det kräver likriktning på ett annat. De företag och organisationer som drivs av att skapa kvalitet, respektfulla relationer och värde riskerar att bedömas efter samma måttstock som de som säger en sak och gör en annan.
    
Varumärkesstrategi har kommit att bli ett sätt att skapa distans fast syftet ofta är det motsatta. Det är enklare att fatta mer cyniska beslut om avståndet till de som drabbas hålls på en nivå där människor förstås som siffror eller kan hanteras i modeller bestående av begrepp som konsumenter, målgrupper eller aktieägare.
    
Det ohållbara i en sådan situation torde vara uppenbar, denna distans slår inte bara åt ett håll utan skapar en spiral av ömsesidig misstänksamhet och intolerans.
    
En medicin mot denna åkomma innebär att inse det omöjliga i att skilja form från innehåll, varumärkesstrategi från affärsmodell eller löfte från leverans. Att minska avståndet mellan hur det verkar vara och hur det verkligen är.
    
Att säga det man menar och mena det man säger. Ett minskat avstånd innebär att göra sig själv mer öppen och samtidigt lyhörd för den andre, det vet var och en som någon gång levt i en relation med en annan människa. Det kräver tid, tilltro, envishet och ärlighet med sina intentioner.
    
Jämförelsen med privata relationer kanske inte är helt rättvisande men ger en fingervisning om det ömsesidiga värde som kan skapas och ge upphov till en uppåtgående spiral för alla inblandade. Aktievärdet hos ett företag är troligen en avspegling av hur väl man lyckas ge förutsättning för en sådan termik.
    

Jonas Bergvall

    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.