Beteendeekonomen tittar på...

Zlatan och tredje statsmakten - Debatten mellan Olof Lundh och Zlatan kan på ytan se banal ut; men där döljer sig intressanta hav av oliktänkande.

Beteendeekonomen tittar på.... 
Zlatan och tredje statsmakten - Debatten mellan Olof Lundh och Zlatan kan på ytan se banal ut; men där döljer sig intressanta hav av oliktänkande..
Published 2015-09-09

Beteendeekonomen tittar på...

Zlatan och tredje statsmakten

Debatten mellan Olof Lundh och Zlatan kan på ytan se banal ut; men där döljer sig intressanta hav av oliktänkande. Delvis på grund av att Zlatan har lämnat folkhemmets vagga.

Zlatan


Olof Lundh, sportjournalist på TV4, har tidigare under året ifrågasatt Zlatans engagemang utanför fotbollen. Av någon anledning verkar han anse att han, och kanske svenska folket, har rätt att ifrågasätta Zlatans privatliv.
    
Ur ett beteendevetenskapligt perspektiv är det spännande med begreppen teoriblindhet, auktoritet och bruksmentalitet. Psykologiprofessorn och Nobelpristagaren Daniel Kahneman lyfter gärna fram teoriblindhet som något som beskriver när individer har olika världsbild; eftersom man lärt sig olika saker har man svårt att förstå varandra. Zlatan har varit utomlands flera år och blivit av med det svenska perspektivet, den svenska världsbilden. Han bor i Paris och umgås huvudsakligen med människor med ett annat perspektiv än det svenska. I andra länder anser man (generellt sätt) inte att man har med andra personers privatekonomi, eller privatliv, att göra.
    
Personer som bott i Sverige hela sitt liv utgår normalt från den svenska kulturen och det svenska perspektivet med bruksmentalitet. Den hierarkiska mentalitet som fostrades i svenska brukssamhällen innebär att man inte får avvika från normalfördelningen; man får inte sticka ut. Eftersom man bodde i brukets fastighet, handlade mat på avräkning etc. var det livsfarligt att avvika, att märkas. Man kunde bli utstött.
    
Zlatan har aldrig passat in i den svenska bruksmodellen, har aldrig gjort och han är på väg åt motsatt håll.
    
En del av bruksmentaliteten är att det är viktigt för auktoriteter att hålla alla inom normalfördelningskurvan. Journalistkåren, den tredje statsmakten, har fördelen att kunna kritisera utan att kunna bli kritiserad. Hjälper inte kritiken, som med Zlatan som inte ens förstår vad snackar om när han försöker piska in Zlatan i fållan, finns det tillskyndare. Thomas Bodström, med fötterna djupt i det svenska folkhemmet, är snabb med att försöka få Zlatan att inse att han inte kommer att bli välkomnad in den svenska bruksmiljön när han kommer hem.
    
Daniel Kahneman lägger stor vikt vid våra beslut och delar in dem i 2 system.

  • System 1 består av ofrivilliga beslut och intuitiva responser.
  • System 2 består av logiska beslut som är svåra då de kräver arbete för att fatta.

Är man uppvuxen med den svenska bruksmentaliteten kommer i stort sett alla våra beslut genom system 1. De påverkas av rädslan för att sticka ut och att inte ifrågasätta våra auktoriteter, som journalister och politiker gärna räknar sig till.
    
Det verkar vara svårt för Bodström och Lundh att ens förstå att Zlatan inte är intresserad av att bli inkluderad. Vilket hot, en person som inte lyssnar på auktoriteternas piska!
    
Om vi vill förstå vår omvärld och fatta bättre beslut måste vi försöka ifrågasätta våra naturliga responser, inkluderande journalisters försök att piska in oss i fållan. Det verkar vara lättare med oss än med Zlatan.
    
Läs även Beteendeekonomen tittar på...ABB
    

Ulf Löwenhav


Artikeln är skriven av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.