Vart är kapitalmarknadsteorierna på väg?

Kapitalmarknadsteorier i en återvändsgränd?. 
När kapitalmarknadens största teoretiker säger att det inte går att förutsäga kapitalmarknadernas rörelser så borde det gradvis leda till nya teorier. Men...
När kapitalmarknadens största teoretiker säger att det inte går att förutsäga kapitalmarknadernas rörelser så borde det gradvis leda till nya teorier. Men..

Published 2014-02-14

Kapitalmarknadsteorier i en återvändsgränd?

När kapitalmarknadens största teoretiker säger att det inte går att förutsäga kapitalmarknadernas rörelser så borde det gradvis leda till nya teorier. Blir det så?

    

bright idé


Vi har ju trots allt en längtan efter att förstå hur marknaden fungerar. Orsakerna till att de finansiella teorierna inte fungerar, är att det inte går att förutsäga individernas preferenser. Marknaden består av miljontals individer med helt egna bevekelsegrunder som i sin tur är kopplat till individernas egna upplevelser och kunskap. På så sätt är marknadens syn på risk och bedömning av möjlig framgång för företagens strategier helt oförutsägbar.
    
Finansmarknaderna har betraktats som en mer komplicerad handelsplats men det ändras. Det finns ingen orsak till att agerandet på aktiemarknaden skulle vara mer ekonomiskt rationellt än agerandet i varuhuset eller på e-butiken. I marknadsföring finns det ett antagande att sextio procent av köpbeslutet kan härledas till varumärket, den image eller mentala bild som individen har av varan eller av företaget som tillverkat produkten.
    
Resten är verkliga egenskaper. Vad innebär en analog överföring av det resonemanget på aktiemarknaden. Kanske innebär det att enbart en mindre del av köpbeslutet kan härledas till verklig intjäning idag och den sannolika intjäningen den kommande tiden. Resten, kan vara att vi gillar företaget och det bolaget representerar. Där kommer saker som samhällsansvar och koppling till positiv innovation. Köper man det resonemanget så kanske man inser att vi är på väg mot en brytpunkt mellan det korta och det långa perspektivet.
    
Analytiker har fortsatt fokus på omsättning och marginaler och det pressar företagen att tvingas välja väg. Skall man fortsatt styras av nyckeltal som är på väg ur tiden eller skall man våga släppa dem och bygga ett långsiktigt starkt företag som är attraktivt för alla intressenter. En svår och viktig fråga som många företag kommer att tvingas ta ställning till.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.