Castellum - ett riktigt bra fastighetsalternativ

Castellum - ett riktigt bra fastighetsalternativ. 
Castellum är riktigt genomtänkt avseende risk och erbjuder det bästa alternativet långsiktigt..
Castellum är riktigt genomtänkt avseende risk och erbjuder det bästa alternativet långsiktigt.

Published 2014-04-06

Castellum - ett riktigt bra fastighetsalternativ

Castellum är riktigt genomtänkt avseende risk och erbjuder det bästa alternativet långsiktigt.

    

myror


Castellum erbjuder en ren uppsida kopplad till de viktigaste svenska geografiska tillväxtområdena. Det innebär att aktien inte förstörs av aggressiv belåning. Skuldsättning har en exponentiellt negativ effekt på omgivningens riskuppfattning. Det innebär att de värdemässiga nackdelarna överskuggar de eventuella fördelarna med att äga fler fastigheter.
    
Castellum har ekonomiska mål innefattande en skuldsättning under 55 % och räntetäckningsgrad om 200 %. Fördelen är att de investerare som vill får delta i fastighetsinvesteringar utan att behöva fundera över den ekonomiska risken. Det normala för fastighetsbolag är att man sträcker sig så långt som är möjligt. Man lånar maximalt för att kunna maximera hyresintäkterna. Det innebär en mångdubblad risk för default i temporära nedgångar. Det innebär också att investerarkollektivet, som associerar fastighetsbolagen med kortsiktig opportunism, undermedvetet tänker på 1990-talets fastighetskrascher. Den bilden är svår att tvätta bort. De fastighetsbolag som försöker stretcha sin förvärvskapacitet straffas genom att de inte får investerarkollektivets förtroende.
    
Bild 1 visar en risk/avkastningskurva med antagandet att avkastningen ökar med ökad upplevd risk men att sambandet är icke-linjärt. Eftersom antagandet har kvalitativa rötter, snarare än kvantitativa, är det irrelevant att sätta siffror på axlarna.
    

riskhypotes


    
Castellum har andra fördelar förutom en kontrollerad belåning. Förvärvs-och försäljningsprocessen följer en värderelaterad systematik som gör att slumpens inverkan minskas. Ledningen är rent kommersiell och förefaller inte styras av maktambitioner. Exponeringen är mot fastigheter i våra viktigaste städer så det är i genomsnitt en bra exponering mot svenska fastigheter.
    
Sammantaget erbjuder Castellum en bra långsiktig investering jämfört med andra fastighetsbolag som inkluderar belånings- och managementrisk.
    

Ulf Löwenhav

    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.