Skanska, kassaflödesmaskin med låg risk

Skanska, kassaflödesmaskin med låg risk. 
Skanska har en stor outnyttjad potential och är en bra placering långsiktigt..
Skanska har en stor outnyttjad potential och är en bra placering långsiktigt.

Published 2014-02-05

Skanska, kassaflödesmaskin med låg risk

Skanska visar ofta ledarskap och det är svårt att inte blir imponerad av bolagets professionella aggressivitet.

Skanska är en kvalitetsproducent av svåra konstruktioner och ledande när smarta anläggningar skall byggas. Den ledande positionen medför att bolaget klarar av att ställa kompromisslösa krav på säkerheter och förskott från beställare. Följden blir ett så starkt kassaflöde från entreprenadverksamheten att det inte finns behov av rörelsekapital.
    

Seavision


Kapitalöverskottet används för att finansiera en landbank och den egna byggverksamheten. Således sitter Skanska på ett markvärde som gradvis växer i värde. Bolaget är en slags insider på fastighetsmarknaden och risken i de enskilda markförvärven är låg. Kapaciteten från den egna entreprenadverksamheten utnyttjas när det är lägligt vilket minskar risken även i den verksamheten. Kunskapen om marknaden och tillgången till entreprenadresurser blir en formidabel kapitalutnyttjare.
    
Konservativ bokföring leder till att det blir svårt att värdera kommande resultat och det underliggande värdet på den växande landbanken. Men potentialen finns och när Skanska nu på ett bra och konkret sätt tagit det egna samhällsansvaret på allvar minskar affärsrisken ytterligare.
    

Skanska får en genomgående bättre IQX10 score än vad värderingen visar. Bolaget har stor långsiktig värdepotential genom bra strategi och kommunikation
Skanska får en genomgående bättre IQX10 score än vad värderingen visar. Bolaget har stor långsiktig värdepotential genom bra strategi och kommunikation


En fråga har varit över lämpligheten att fokusera på internationell expansion. Det är lätt att få övertro på sin egen skicklighet. Lokalkännedom är en central ingrediens i kapitaltunga verksamheter men även där känns det Skanska lyckas. En tight beslutsprocess avger förtroende och leder till insikten att bolaget har något att exportera.
    
Vidare, och kanske viktigast. Skanska förefaller ha skapat en ny och bättre företagskultur med nolltolerans mot tveksam etik och grå uppgörelser. Renheten ökar transparensen och förståelsen för företaget och dess imponerande affärsmodell. En bra och fungerande kultur är det kanske enskilt viktigaste ett företag som Skanska kan ha. Stora internationella beställare vill inte samarbeta med företag med diskutabel företagskultur och där finns en potential att verkligen differentiera sig.
    
Skanska är ett lågt värderat företag som är ett bra innehav i portföljen. Positioneringen som ett professionellt och kapitalstarkt bolag kommer att leda till rätt projekt och allt lägre risk över de kommande åren. Med tiden kommer vi även att se det riktiga värdet på landbanken.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.