Keynes aktiemarknadsinsikter

Keynes aktieanalys. 
Redan för 80 år sedan förstod Keynes att det inte gick att förutsäga kursvinnare på aktiemarknaden men ändå är det något en hel industri ägnar sig åt..
Redan för 80 år sedan förstod Keynes att det inte gick att förutsäga kursvinnare på aktiemarknaden men ändå är det något en hel industri ägnar sig åt.

Published 2014-02-23

Keynes aktieanalys

Aktiemarknaden och alla förståsigpåare är den stora paradoxen.

blueheadkoggs


Aktiemarknaden är knappast förutsägbar. Eller förstår du hur den fungerar? Om så är fallet antar jag att du sitter i ditt eget flygplan på väg till din vingård i Toscana.
    
Sannolikt kommer man närmare en förståelse för hur marknaden uppskattar olika aktier genom att mäta och analysera det allmänna förtroendet för olika bolag och dess företrädare. Den uppfattningen avviker normalt avsevärt från den bild företaget velat bygga och den bild som marknadens professionella aktörer har.
    
Vi ser dagligen hur tidningarna lyfter fram kommande kursvinnare genom att intervjua förståsigpåare. De gör en enkel analys baserad på företagets resultat och hur felvärderad aktien är. Men är det relevant över huvud taget? Nobelpristagare som ägnat sitt liv åt kapitalmarknaderna säger att det inte är relevant men tidningarna vill ha något att skriva om. Och analytikerna vill ha något att hålla sig i. Vad kan vara bättre än att ha hårda siffror i ett Excel-ark och räkna fram hur det borde vara? Sannolikt kommer de att ha exakt fel. Då är det bättre att ha ungefär rätt.
    
Det är ett önsketänkande att marknaden är rationell. John Maynard Keynes beskrev problemet redan 1936 x) och jag har gjort en fri tolkning:
    
"Utmaningen är att hitta och köpa en kursvinnare. Den allmänna doktrinen är att göra en värdering baserad på innevarande och kommande ekonomiska resultat och hitta den aktie som har ett för lågt marknadsvärde. Är man då lite slug inser man att världen är full av aktier där marknadsvärdet skiljer sig från värderingarna. Utmaningen blir då att förutsäga hur aktiekollektivet tänker avseende undervärderade aktier, den allmänna uppfattningen. För att kunna göra det på ett betydelsefullt sätt borde man ha en uppfattning om hur den allmänna uppfattningen är uppbyggd, det är då en uppfattning om omvärldens uppfattning om den allmänna uppfattningen."
    
Eftersom insikten fanns för 80 år sedan och alla ledande akademiker förmedlar att det inte är möjligt att analysera sig fram till kursvinnare, annat än slumpmässigt, är tidningarnas och många analytikers aktiviteter inte seriösa. Men kanske är det inte lika lätt att få omvärldens uppmärksamhet om man håller sig till något så tråkigt som långsiktigt bra placeringar. Människor vill ju tro på lotterier så ge folket vad folket vill ha, även om det är oseriöst.
    
Var hamnar vi med det här resonemanget? Vi inser att faktisk intjäning (kvantitativt) är underordnat den allmänna kvalitativa uppfattningen och borde ägna tid åt att förstå de psykologiska bevekelsegrunderna för individers ”irrationella” beslut, och sådana har vi många av. Begrunda att Rolls-Royce säljer fler bilar på båtutställningar än på bilutställningar. Varför? Rimligen för att bilarna verkar dyra på en bilutställning, jämfört med andra bilar. På en båtutställning, känns en bil för 4 miljoner kronor relativt billig jämfört med en båt för 100 miljoner kronor. När vi funderar över det en stund och bedömer effekten på aktiers marknadsprissättning när miljontals irrationella personer köper och säljer.
    
Kanske får vi mest hjälp av Daniel Kahneman (Nobelpris 2002) som lyfter fram våra intuitiva responser, vårt undermedvetnas analyskraft, och benämner det system 1. Sannolikt är det intuitiva förtroende individer har för företag och företagsledning ett steg närmare aktiemarknadsförståelse än ekonomiskt resultat. Förtroendeindex IQX10 är ett sätt att försöka komma närmare faktiska förklaringar till beslut på aktiemarknaden. I aktuellt exempel nedan visas korrelation mellan 42 svenska Large Cap och innevarande p/e-tal.
    

Korrelation mellan p/e och förtroendeindex IQX10
Korrelation mellan p/e och förtroendeindex IQX10


Slutsats? Det finns inget fungerande sätt att förutsäga aktierörelser. Genom att mäta skillnaden mellan marknadens uppfattning om förtroende och aktievärderingar kanske vi kommer närmare en förklaring av alla märkliga beslut. Bättre att ha ungefär rätt än exakt fel.
    

    

Ulf Löwenhav

    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.