Spelar varumärke roll för aktieportföljen?

Spelar varumärket roll för aktieportföljen?. 
Image och varumärke har samma betydelse för aktieportföljen som för konsumtionsvaror.
Image och varumärke har samma betydelse för aktieportföljen som för konsumtionsvaror

Published 2013-12-07

Spelar varumärket roll för aktieportföljen?

Image och varumärke har samma betydelse för aktieportföljen som för konsumtionsvaror. Det skedde något avgörande 2003. Psykologen Daniel Kahneman fick nobelpriset. Kahneman hade aldrig ens varit på en lektion i nationalekonomi men hans insikter om hur individer fattar beslut ansågs viktiga för kapitalmarknaderna. Som bekant är aktiemarknaden beroende av individers beslut.

imagine


Kahnemans insikter är många och betydelsefulla men vi kan fokusera på betydelsen av att i stort sett alla beslut tas undermedvetet. Ett förtydligande är att även om vi är medvetna om att vi instinktivt fattar en massa beslut undermedvetet kan vi till viss del ingripa men vi tar alldeles för många beslut för att kunna styra ens en del av våra många och återkommande beslut. Vad gäller portföljförvaltare är det naturligtvis intressant.
    
Ett resultat av detta är insikten att vi kontinuerligt tar ekonomiskt sett irrationella beslut. Besluten är dock rationella för individen som tar beslutet eftersom de är frukten av kontinuerliga utvärderingar och överväganden och just den individens erfarenheter och kunskaper. Det här är något som spontant ifrågasätts av de som är aktiva på aktiemarknaden som skulle önska att deras arbetsutövande var lite mer kvalificerat än vad det är. Vi skulle gärna önska att vi har kontroll på våra beslut och att alla viktiga beslut är ekonomiskt motiverade.
    
Inom marknadsföring finns en "sanning" att 60% av våra konsumtionsbeslut styrs av varumärket och 40% av faktiska egenskaper. För vi över det till aktiemarknaden, vilket är logiskt, så påverkas vi av företagets varumärke på aktiemarknaden, dess EQ-värde, den mentala bild vi har av företaget på aktiemarknaden. Således är de faktiska egenskaperna som kassaflöde underordnade i sammanhanget. Sedan är det en naturlig följd att en del av ett företags förtroende och image är en följd av att man är välpositionerad strategiskt och ledningen ser till att bolaget är på väg mot kommersiell framgång, intjäning. På samma sätt som ett varumärke kan få oss att må bra av att vi äger det, kan aktieinnehavet få oss att må bra.
    
Som individer gillar vi att samla. På samma sätt som vi kan vilja ha en snygg samling tavlor av en viss konstnär, eller alla Beatles skivor, vill vi att vår aktieportfölj skall vara homogen, att den är en snygg samling av varumärken. Så slutsatsen att varumärken kanske är den enskilt viktigaste beslutsfaktorn.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.