Någon måste ta ansvar för värdet

Vem är företagets värdeansvarige?. 
Teknikcentrum integrerade en värdeplan med strategin, det gjorde att man kunde komma vidare med den nödvändiga kapitalanskaffningen..
Teknikcentrum integrerade en värdeplan med strategin, det gjorde att man kunde komma vidare med den nödvändiga kapitalanskaffningen.

Published 2014-04-11

Vem är företagets värdeansvarige?

Det blev många omorganisationer i Teknikcentrum AB. Det fanns kontinuerligt en strävan efter att förbättra resultatet och vinsten. Till slut tog man fram olika värdescenarier kopplade till strategin. Det gjorde att målsättningen tydliggjordes och alla ställde sig bakom det som behövdes för att säkerställa företagets ekonomi.

    

lighthouse


Ibland var det konsulter inne för att se om man kanske kunde flytta produktionen, ett sätt att skära kostnader och förbättra leveranssäkerheten, och ibland skulle man skära i kostnader generellt. Viktigaste kunden var Atlas Copco och de var delvis bekymrade över Teknikcentrums finansiella ställning. Egentligen behövdes en nyemission men huvudägaren visste att han skulle bli utspädd och motarbetade projektet. Aktiekursen var för låg.
    
Frågan kom aldrig riktigt upp på bordet. Man talade strategier för företaget men frågan om hur man skulle utvecklas på kapitalmarknaden berördes aldrig direkt. Huvudägaren hade kontakt med en del andra ägare och indirekt med vd. Även styrelseordföranden hade synpunkter på bolagsvärdet men ville att man skulle öka omsättning och resultat, precis som det alltid varit. Enligt honom var det enda hållbara att visa omvärlden rätt tillväxt och nyckeltal. Skulle man satsa på innovation var det med bibehållet resultat.
    
Om ett företag skall attrahera kapital, få rätt värde, måste det finnas en plan för värdet. Värdet är väsentligt för alla intressenter och det är naivt att skapa en strategi som inte är kopplad till effekten det får på börsvärdet.
    
Till slut tog Teknikcentrums styrelseordförande tag i frågan. Bristen på kapital hotade hela bolagets existens. I slutänden presenterades två alternativa strategier, med alternativa riskprofiler, och med alternativa värdescenarier. Den stora skillnaden var att företaget skulle kunna utnyttja sin strategiska ställning och gå framåt, kapitalisera på de möjligheter som fanns. En nyemission skulle behövas men omvärlden, inklusive huvudägaren, såg nu mer positivt på bolagets möjligheter. Värdeutvecklingen kändes trovärdig.
    
Att integrera en kapitalmarknadsplan med företagets strategi är väsentligt. Ju större företaget är desto viktigare blir det att se företagets position på kapitalmarknaden som kritisk för att kunna genomföra rätt strategier och skapa tillväxt, oberoende och ett bra börsvärde för aktieägarna.
    
I slutänden blev det bra för alla inblandade i Teknikcentrum. Huvudägaren fick visserligen se sig utspädd men värdet på aktierna ökade. De anställda mådde bra av att osäkerheten minskats. Det fanns nu kapital för viss expansion och konkurrenskraften hade ökat. Atlas Copco kunde nu flytta in teknikcentrum som strategisk leverantör vilket kändes bra för alla intressenter.
    

Ulf Löwenhav

    
    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.