Kursen sjunker fast resultatet ökar!

Kursen sjunker fast resultatet ökar!. 
Det ekonomiska resultatet är en komponent i marknadsvärdet och det är viktigt att ha koll på de övriga delarna.
Det ekonomiska resultatet är en komponent i marknadsvärdet och det är viktigt att ha koll på de övriga delarna

Published 2013-12-23

Kursen sjunker fast resultatet ökar!

Normalt när analytiker strävar efter att förutsäga aktiekurser så gör man en bedömning av företagets kommande ekonomiska resultat. Problemet är att det ekonomiska resultatet, eller oftast kassaflödet, enbart är en komponent i marknadsvärdet.

bullandbear


Marknadsvärdet följer individernas attraktion för aktien. Om aktien är något som aktiemarknaden vill ha i aktieportföljerna så ökar värdet. Attraktionen styrs dels av det ekonomiska resultatet, den ekonomiska kärnan, dels av andra saker som är knutna till förtroende för strategi och ledning, och om man gillar företaget, varumärket, innovationsförmågan och samhällsrollen.
    
Ett fungerande sätt att mäta de variabler som inte är direkt knutna till den ekonomiska förmågan, är genom fokusgrupper bestående av olika intressenter. Det kan vara aktieägare, anställda, kunder etc. men även aktiemarknadskunniga som följer liknande bolag – det är kanske mest intressant att förstå dem som valt att inte investera i bolaget.
    
I grafen nedan (vänster) visas hur det totala marknadsvärdet utgörs dels av den ekonomiska kärnan, ett diskonterat framtida fritt kassaflöde. Mellanskillnaden utgörs av marknadens attraktion, mätt som IQX10, ett perceptionsindex bestående av ett tiotal faktorer ex. företagskultur, upplevd risk, varumärke och förtroende.
    
Den högra grafen visar att marknadsvärdet minskat trots att den ekonomiska kärnan ökat. Således finns det i det här fallet ingen korrelation mellan ökat resultat och ökat marknadsvärde. Det som har skett är att marknadens perception av företaget försämrats. Kanske har omvärldens förtroende minskat eller kanske har negativ information skadat varumärket eller riskbilden försämrats.
    

beforeafter


    
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.