Krama en aktieägare!

Krama en aktieägare!. 
Efter charmoffensiven som avslutas med en IPO har företagsledningen ofta en för dålig interaktion med aktieägarna..
Efter charmoffensiven som avslutas med en IPO har företagsledningen ofta en för dålig interaktion med aktieägarna.

Published 2014-04-15

Krama en aktieägare!

Det är inte ovanligt att styrelse och ledning missuppfattar relationen med aktieägarna. Vi ser ofta hur börsens informationskrav leder till att man avstår från att bygga en relation med annat en ett fåtal aktieägare. Gör man det, går man miste om chansen att bygga ett bra företag.

    

crowd


Framgång på kapitalmarknaden bygger på öppenhet och en autentisk strävan att förvalta det kapital man blivit betrodd med. Det är viktigt att öppna upp mot alla aktieägare, att låta dem få en kontakt med ledningen och låta dem höras. Dålig kommunikation är alla missförstånds moder.
    
Kanske finns det en undermedveten rädsla att man skall bli kritiserad. Kanske har man inte gjort allt man utlovat. Alla vet att ingenting går som planerat, det är mänskligt. Problemet börjar när man inte är öppen och transparent. Eftersom de flesta företag inte kommunicerar på ett bra sätt med sina ägare, kommunikationen är alldeles för enkelriktad, finns det en riktig möjlighet att bli ett bolag som drar fördel av aktieägarnas kunskap och intresse. Aktieägarna vill väl och gillar det bolag som behandlar alla ägare på samma sätt och är ärlig med svårigheter. Engagerade aktieägare kan bidra med kunskap, kontakter och strategisk information. Utnyttja det.
    
Ett företag med bra aktieägarkontakt har betydligt lägre affärsrisk. Det genom att samtliga inblandade kan planera för kommande kapitalbehov och det finns inget utrymme för misstänksamhet och missförstånd. Börsens informationskrav bygger på att alla aktieägare skall få samma information samtidigt. En ökad interaktion ställer ökade krav på likabehandling, men öppnar upp en stor kommunikationspotential.
    
Alla människor styrs av känslor. Precis som fotbollssupportrar stöttar det lag de valt, kommer aktieägare att vilja stödja det bolag som de gillar. Ekonomisk potential och strategisk verklighet är en del av intresset, entreprenörskap, innovationsambitioner och sann öppenhet är viktigare.
    

Ulf Löwenhav


    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.