Försvinner relevansen i att investera på börsen?

Kloka personer har visat att när ledningen blir för fokuserad på att optimera ägarnas värde, och till och med belönas med aktieoptioner, blir tänkandet för kortsiktigt.

Försvinner relevansen i att investera på börsen?. 
Kloka personer har visat att när ledningen blir för fokuserad på att optimera ägarnas värde, och till och med belönas med aktieoptioner, blir tänkandet för kortsiktigt..
Published 2016-04-12

Försvinner relevansen i att investera på börsen?

Frågan om shareholder value och bolagens syfte är lika aktuell idag som när Milton Friedman pekade ut att företagsledningens enda roll var att berika ägarna. Kloka personer har visat att när ledningen blir för fokuserad på att optimera ägarnas värde, och till och med belönas med aktieoptioner, blir tänkandet för kortsiktigt. Det blir kostnadsjakt och investeringar rationaliseras bort. Men det sker en annan förändring; företagen blir sakta men säkert ägarlösa.


Ägarlösheten syns framför allt i stora globala företag med bas i Storbritannien och USA men även när det gäller sverigebaserade företag. ABB är ett exempel där tydliga ägare gradvis försvunnit och ersatts med dominerande företagsledningar och institutionellt kapital i form av aktiefonder och pensionsförvaltare. En effekt blir att börsnoterade bolag, som tidigare drevs på ett sätt som gjorde att de optimerade ägarnas värde, nu kan drivas på ett sätt så att de är bra främst för ledningen och maktorienterade ägare, de som anser att makt är viktigare än värde. Det gällde tidigare främst Industrivärden men sannolikt fortfarande Investor. Företagsledningen, som normalt har inget eller ett blygsamt ägande, tjänar mest på Status Quo, fortsatt höga löner och bonusar.
    
Effekten blir att den tiden då bolagen låg på företagandets framkant; strävade efter att hitta nya spännande marknader, är förbi. Det blir för riskabelt att segla högt i vind. Bättre att följa andra. Sannolikheten för uppköp, ett liquidity event, det som gjort att det finns en chans att någon konkurrent lägger bud, försvinner också. Om ledningarna bestämmer så kommer allt som kan rubba det egna välståndet hållas på avstånd.
    
För externa investerare innebär detta att det blir svårare att se kopplingen mellan bolagets möjliga värde och aktiekursen, nuvarande intjäning spelar allt mindre roll, att investera i noterade bolag blir lika ointressant som att investera i privata bolag. Ett exempel:
    
Att äga 10% av ett privat bolag är ointressant eftersom man inte kan påverka styrelsens utformning; övriga ägare kan driva bolaget och berika sig själva på olika sätt. Effekten blir a) man har ingen kontroll, b) strategin anpassas efter vad som är bra för de med kontrollen exempelvis ledningen eller huvudägare, och c) det blir inget utköp någonsin så pengarna är borta.
    
Att äga en andel av ett börsnoterat bolag är på väg mot samma scenario eftersom man inte kan påverka styrelsens utformning. A) man har ingen kontroll, b) strategin anpassas efter vad som är bra för de med kontrollen exempelvis ledningen eller huvudägare, och c) det blir inget utköp någonsin så investeringen blev ointressant.
    
Problemet med gradvisa förändringar är att man inte ser dem. Det är dags att ifrågasätta visheten i att vara minoritetsägare överhuvudtaget.
    

Ulf Löwenhav


Artikeln är skriven av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.