Hyr en styrelsevilde!

Hyr en styrelsevilde!. 
Valberedningar är för fixerade vid att hitta en balans bland ägarnas behov av kontroll istället för vad företaget behöver för att klara förändringarna.
Valberedningar är för fixerade vid att hitta en balans bland ägarnas behov av kontroll istället för vad företaget behöver för att klara förändringarna

Published 2014-03-22

Hyr en styrelsevilde!

Världen blir allt mindre och den förändras i allt snabbare takt. Förmågan att förstå och dra nytta av möjligheterna och även att se hoten är avgörande för ett bolags värdeutveckling eller i värsta fall dess överlevnad.

    

womanscarf


En tydlig trend är att de gamla traditionella mönstren avseende branschers gränser ersätts av nya, där många av de nya innovativa affärsidéerna ser dagens ljus i nya kombinationer. Kompetenskraven på styrelsen och företagens ledningar förändras, där branscherfarenhet kanske inte längre är den viktigaste kompetensen. Förmågan att se affärsmöjligheter på udda ställen, i ”tomrummen”, är en viktig egenskap när kartan ritas om i realtid.
    
En del företag har insett vikten av dessa frågeställningar, och det är ganska lätt att identifiera de som aktivt satt samman ledningar och styrelser med ”mellanrumskompetens”. Dessa företag leder ofta utvecklingen och lanserar produkter och tjänster som karaktäriseras av att man kombinerar sin affär på ett nyskapande sätt. Dem som inte gör det hittar man också, för dem finns inte längre.
    
Ur det här perspektivet är det intressant att reflektera kring hur en styrelse vanligtvis sätts samman. Det naturliga borde vara att valberedningen får i uppgift att arbeta fram kandidater med gränsöverskridande kompetens, ett bra styrelseteam helt enkelt. Frågan är om det går till så i praktiken? Kanske är det vanligare att valberedningen hör sig för hos aktieägarna vem som skall ingå i styrelsen. Naturligtvis varierar det här beroende på bolagets storlek och ägarstruktur, men det är inte ett alltför djärvt antagande är att det senare väger tyngre för större börsnoterade. En tråkig följd av förfarandet blir att ägarnas kontrollbehov blir viktigare än förmågan att utvärdera framtiden, som är på väg i hög hastighet rakt mot företaget.
    
I sak är det inget fel med denna ordning men en följdfråga är om styrelsen, med givet urvalskriterium, verkligen har den optimala förmågan att leda bolaget i en värld som karaktäriseras av utveckling i ”mellanrummen”. Risken kan vara stor att intrycken ifrån de ”udda nya världarna” missas eller upptäcks för sent.
    
En styrelse som har en alltför snäv variation missar lätt viktiga affärsmöjligheter eller hot därför man inte har erfarenhet eller nätverk att upptäcka dem. Frågan om kvotering av kvinnor till styrelsen är en sådan fråga, men det finns även andra viktiga ”kompetenser” som saknas i styrelser idag. Två exempel som inte diskuteras mycket idag är t.ex. yngre personer eller personer med invandrarbakgrund.
    
Ett proaktivt och kreativt sätt för att säkra upp styrelsens förmåga att upptäcka ”udda” affärsmöjligheter kunde vara att låta en ”vilde” ingå i styrelsen. En styrelsevilde skulle vara en person som har till uppgift från stämman att proaktivt bidra med kompetens och nätverk som inte finns hos aktiekollektivets representanter. En tuff och utmanande roll, men med rätt inställning hos styrelsen sannolikt en stor tillgång – en sorts professionell ”rumpnisse”, som frågar ”Varför gör ni på detta viset…?” En styrelse som självmant skulle ”ta ombord” en styrelsevilde är sannolikt bättre förberedd att ledsaga ett företag till dess rätta potentiella värde.
    

Johan Nuder

    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.