Slopa jämlikheten!

Jämlikhet är feltänkt. 
Kvotering är feltänkt och jämlikhetsargumentet är feltänkt eftersom vi behöver kvinnor och mångfald i styrelserna av ekonomiska skäl, det minskar risken och ökar värdet..
Kvotering är feltänkt och jämlikhetsargumentet är feltänkt eftersom vi behöver kvinnor och mångfald i styrelserna av ekonomiska skäl, det minskar risken och ökar värdet.

Published 2014-02-12

Jämlikhet är feltänkt

Kvoteringsdiskussionen är fel från början. Och det feltänkt och fåfängt att tro att det inte finns duktiga och lämpliga kvinnor. Men kvinnor får plats på egna meriter om vi lyfter fram de ekonomiska argumenten. Det gäller mångfald överhuvud taget, åldersmångfald, kulturell mångfald och mångfacetterad kompetens.

    

shareholders


Vi välkomnar blomstrande företag i alla storlekar. Ekonomisk framgång för entreprenörföretag skapar oberoende och intressanta arbetsplatser och välfärd i samhället. Styrelsen är den kanske enskilt viktigaste stödfunktionen för företagens framgång. Men styrelser med homogen sammansättning har inte en chans att skapa den spänning, kreativitet och omvärldstolkning som krävs. Vi behöver mångfald ur många perspektiv varav kön är en av de viktigaste komponenterna.
    
Lika viktigt är det med åldersmässig, etnisk, kompetensmässig och kulturell mångfald.
    
Företag med en stor andel kvinnor i styrelsen är mer värda. De blir det genom att omvärlden, kapitalmarknaden, vet att risken är lägre. Genom att varken förstå mäns underförstådda, ömsesidiga, kamratskapsbaserade stöd, och genom att inte ha samma kontaktytor som männen som umgås i små cirklar, har de lättare för att inte gå med strömmen utan kan fatta egna beslut. Undersökningar har visat att kvinnor inte har lika lätt att övertalas att stödja strategiska företagsförvärv, den kanske största värdeförstörande risken för stora noterade företag. Kvinnor har även lättare att se nya sammanhang och fokusera på uppgiften.
    
Om vi istället för att driva fram kvotering, drev fram en maximering av antalet styrelseuppdrag i större företag, skulle kompetens och erfarenhet på ett naturligt sätt bli en bristvara. Det innebär ett välkommet steg framåt för alla kvinnor och då får man uppdragen på rätt bevekelsegrunder. Det skulle även vara ett positivt steg för svenska företag och dess aktieägare, eftersom värden, tillväxt och vinst rimligen ökar.
    
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.