Mobba inte aktieägaren

Av alla intressenter behandlas aktieägaren sämst, den som faktiskt äger företaget. Genom någon felriktad rättvisetanke skall ägaren hållas i mörkret och inte ges möjlighet att investera strategiskt.

Mobba inte aktieägaren. 
Av alla intressenter behandlas aktieägaren sämst, den som faktiskt äger företaget. Genom någon felriktad rättvisetanke skall ägaren hållas i mörkret och inte ges möjlighet att investera strategiskt. .
Published 2014-11-09

Mobba inte aktieägaren

Av alla intressenter behandlas aktieägaren sämst, den som faktiskt äger företaget. Genom någon felriktad rättvisetanke skall ägaren hållas i mörkret och inte ges möjlighet att investera strategiskt.


Det enda som skapar och påverkar värdet är företagets verksamhetsarena, och den ligger framför oss här och nu. De strategiska utmaningarna, konkurrenterna, kundernas skiftande köpmönster och kanske helt nya aktörer som påverkar ekvationen. Ingenting ligger i historien, eller kanske en liten del; verifikationen av det som sagts, förtroendet för företagsledningens förmåga att navigera. Uppskattningsvis ligger 95 % av värdet på det som skall ske, resten på historien.
    
Det som är av avgörande betydelse är ledningens intentioner. Hur ser det ut? Vad gör bolaget för att komma rätt. Den delen av informationen, den som är av helt avgörande betydelse, har tagits bort. Det finns en diskussion i årsredovisningen men den informationen är redan historisk när den trycks. Företaget måste låta investeraren göra strategiska beslut.
    
Börsens krav på att all väsentlig information skall kunna nå alla på marknaden är en restprodukt av önskan att alla skall få väsentlig information samtidigt. Men informationen är inte längre väsentlig. Utom att själva uppdämningen av informationsflödet skapar ett turbulent ögonblick när informationen slutligen släpps. Digitaliseringen och informationsflödet har förändrat allt. I stället för slutenhet är det bara öppenhet som fungerar. Så det är inte längre rimligt att informationskravet skall hindra ägarna att ha en öppen dialog om framtiden i det bolag de äger aktier i? Huvudägaren har här ett informationsövertag. Huvudägaren har representanter i styrelsen och får föra en diskussion med företaget som ger insikter som inte övriga ägare får.
    
En tillskyndare av traditionerna kan den historiska informationen ge en möjlighet att utvärdera företagets kassaflödeskapacitet, förmågan att bygga soliditet och kassa. Det är en myt att företagets kassa tillhör aktieägarna. Den kommer inte att delas ut eftersom företag alltid kommer att hitta nya investeringsobjekt, nya strategiska val som kräver kapital. Och hur skall aktieägarna kunna utvärdera användningen av ”sitt kapital” om de inte får vara med i diskussionen om framtiden?
    
Företagen kommer att kunna dra bra nytta av en ökad interaktion med sina ägare. Utvecklingen med telia, Eniro etc visar slutenhet inte fungerar. Öppna upP!
    
Det här är ett manifest, en önskan att bolagen och börserna kunde medge att systemet är orättvist och kunde fungera bättre.
    
    

Ulf Löwenhav


Artikeln skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.