Styrelseuppdragen: Att utsätta andra för egen fåfänga

Styrelseuppdragen: Att utsätta andra för egen fåfänga. 
Vi behöver bli bättre på att se hotande problem i företag. Just nu finns det situationer lika allvarliga som de som just blommat ut i Eniro och Tesco men ingen ser dem..
Vi behöver bli bättre på att se hotande problem i företag. Just nu finns det situationer lika allvarliga som de som just blommat ut i Eniro och Tesco men ingen ser dem.

Published 2014-09-28

Styrelseuppdragen: Att utsätta andra för egen fåfänga

Det är roligt att se när två viktiga trender rör sig parallellt men man ser ingen koppling alls. Trenden med kortsiktighet är stark, tilltagande och ett grovt hot mot vår välfärd. Trenden med dysfunktionella styrelser är inne i en styv kuling men har potentialen att avta redan till våren. Tesco och Eniro drar ut viktiga frågor på isen.

afrosamurai


Kunde problem i Eniro och Tesco ha upptäckts? Vi sitter i svårgripbara ekonomiska situationer men det finns enkla modeller för förståelse om verksamheten fungerar. En sådan är att resultatet skall påverka likviditeten. Om det är skillnad mellan kassaflöde och resultat behöver man förstå det. Företag som visar positivt resultat men har svagt kassaflöde fixat och trixar med periodiseringar och justeringar av intäkter och kostnad. Om inte resultatet överensstämmer med kassaflödet behöver styrelsen förstå det. Speciellt styrelseordföranden som säger sig kräva ett stort arvode eftersom så mycket av hans tid krävs.
    
Vi kan inte tillåta att styrelseledamöter sitter på många uppdrag när de inte förstår bolaget. Det är rent trams att se alla börsbolagsledare samtidigt ha två eller flera styrelseuppdrag. De kanske kan tillföra pondus och ställa intelligenta frågor men de har inte koll. Man kan inte ta på sig ett uppdrag som ordförande i Eniro, ett stort och svårt förtroendeuppdrag, utan att sitta med handen på pulsen och känna hur företaget mår.
    
I Tesco gick en controller till företagsjuristen och stängde dörren för ett förtroligt samtal. De rabatter och kickbacks som skulle erhållas, hade redan bokats upp, både som intäktsökningar och som kostnadssänkningar, samtidigt. Ordföranden kliver fram och ställer sin plats till förfogande. En självklarhet. Det borde Eniros hela styrelse göra. Fel vd är en felrekrytering men ledamöter som inte förstår verksamheten är et systemfel eftersom samma sak kommer att ske igen och igen.
    
Vart var revisorn när detta skedde? En revisor har många uppdrag och skickar in juniorer som granskar att allt adderats på ett korrekt sätt. Men de här problemen går djupare. Någon med insikt i hela systemen behöver sätta sig ner och förstå alla flöden. Det är styrelsemedlemmarna och revisorn.
    
Just nu någonstans i Sverige sker samma sak igen. I jakten på bonusar och viljan att hänga kvar som vd eller i ledningsgruppen ett år till så snedvrids resultatet. I vissa fall lyfts det fram i andra begravs det. Vilken styrelse granskar kritiskt sina bolag och sitter med handen på pulsen i syfte att lösa sitt förtroendeuppdrag.
    
Informationen om konkurrenter finns lättillgängligt. Genom exempelvis Creditsafes system kan styrelsen ha kunskap om hur konkurrenters verksamhet och därigenom dra slutsatser om branschen och förstå det egna företaget bättre.
    
Om en valberedning inte har insikten att de välkända näringslivsprofiler de vill ha in i styrelsen har för många uppdrag så borde individerna själva ha det. Det handlar inte om juridiskt styrelseansvar det handlar om moral. Alla de tusentals aktieägare som tvingas ta rygg på dessa upptagna herrar (nästan alltid) är värda ett bättre öde. Som valberedning borde man entlediga de ledamöter som har för mycket att göra redan till den kommande våren. Vågar man göra om denna kuling till en frisk vårbris?
    
    

Ulf Löwenhav


Artikeln skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till Ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.