Manifest för styrning av bolag

Våra investeringar i näringslivet måste lyckas för att vi skall kunna få en bekymmersfri ålderdom. Av den anledningen är det av central vikt att vi får helt obehindrad insikt i hur ekonomiska förutsättningar och kapitalmarknader fungerar.

Bolagsstyrningsmanifest. 
Våra investeringar i näringslivet måste lyckas för att vi skall kunna få en bekymmersfri ålderdom. Av den anledningen är det av central vikt att vi får helt obehindrad insikt i hur ekonomiska förutsättningar och kapitalmarknader fungerar..
Published 2014-10-28

Bolagsstyrningsmanifest

Våra investeringar i näringslivet måste lyckas för att vi skall kunna få en bekymmersfri ålderdom. Av den anledningen är det av central vikt att vi får helt obehindrad insikt i hur ekonomiska förutsättningar och kapitalmarknader fungerar. Vi måste utbilda oss men vi måste även ha ett bättre sätt att styra utvecklingen av våra företag. Dagens bolagsstyrning fungerar inte alls.


Vi är helt beroende av att kunna förmera vårt kapital. Vi lever allt längre och vi inser att det sannolikt inte kommer att finnas ett pensionssystem som hjälper oss till allt vi vill göra. Vi vill kunna ta ansvar själva och få områden är så intressant a och viktiga som möjligheten att få investera i börsnoterade företag. Men skandaler som Eniro, Fingerprint, Prosolvia, HQ, Enron och Telia visar att den bolagsstyrning vi tvingas leva med har brister. Aktieägare måste vara mycket mer engagerade för att det skall bli bra. Det är för viktigt att lämna driften till ett fåtal självpåkallade ledare.
    
Idag har vi ett dysfunktionellt och orättvist system. Det är dysfunktionellt eftersom det är ett fåtal personer i börsbolagsstyrelser som styr allt. De sitter ofta i flera styrelser och det är inte ens i närheten av möjligt att tro att man kan sitta i flera styrelser och samtidigt ägna uppdraget den uppmärksamhet som krävs. Att tro det är fåfängt bortom all rimlighet. Den person som tror att man samtidigt kan lösa ett styrelseuppdrag i en bank och ett stort industriföretag behöver hjälp. Systemet är orättvist eftersom de största ägarna har den löpande kontakt med bolaget som krävs för att kunna uppskatta framtiden.
    
Vanliga aktieägare är utlämnade till årsredovisningar och historisk information. Det enda informationen rimligen kan användas till är en utvärdering av om det har myglats. Ingenting i rapporten ger mig ledtrådar om hur bolaget kommer att utvecklas i framtiden. För att göra en riktig strategisk utvärdering krävs att jag får möjlighet till interaktion, en öppen diskussion, med ledning och kunniga företrädare. Dock är jag utlämnad till en välregisserad stämma där jag måhända vågar ställa en föranmäld fråga. Men det är långt från interaktion, utbyte, diskussion, förståelse.
    
Bolagsstyrningen i dess nuvarande form skapades i en annan tidsepok och med inställningen att aktieägare är okunniga och behöver företrädare, goda män. Så styrelser skapades. Verkligheten är att aktieägare är smarta och vill basera sina investeringar på ledningens förmåga och egen tolkning av marknaden.
    
Börskravet att alla investerare skall få information samtidigt är en god tanke. Men idag vet vi att ekonomisk information såsom kontrakt och kvartalsrapporter bara utgör en liten del av det som bygger upp till det faktiska börsvärdet. Absolut mer väsentligt är personalens löpande insikter och kundrelationer, konkurrenternas strategiska val, och helt nya teknologier, Dessa faktorer begränsas inte av att formalisera informationsgivningen. Information flödar fritt runt företaget som läcker som ett såll. Då blir öppenhet och transparens mycket bättre. Och möjligheten att få träffa ledningen under öppna och informella diskussioner.
    
Det är dags att låta företagets ägare fatta strategiska beslut själva. Det kommer att leda till bättre investeringar, bättre bolag och lyckligare pensionärer.
    

Ulf Löwenhav


Artikeln skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav
    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.