Skall vi använda balansräkningen..?

Skall vi använda balansräkningen..?. 
Vi klarar oss bra utan historiska balansräkningar som inte ens inkluderar företagets största tillgång..
Vi klarar oss bra utan historiska balansräkningar som inte ens inkluderar företagets största tillgång.

Published 2014-02-08

Skall vi använda balansräkningen..?

Det finns ett stort antal historiska begrepp och variabler. Ofta kanske de används utan att man förstår dem eller vågar ifrågasätta dem. Bokföringen spelar en viktig roll för förståelsen av var företagets investeringar tar vägen. Investerarna behöver det för att se hur kapitalet används och vi behöver redovisa vår bokförda vinst för att kunna betala skatt.

success


Men, ur investeringsperspektivet – skall vi använda historiska kapitalrörelser för att värdera ett företag? Använder individen bokförda värden i sin beslutsprocess? Det är inte så lätt att veta men om man utgår från att vi inte är ekonomiskt rationella – vi investerar i det vi tror kan öka i värde – att vi tror att företaget kommer att öka vinsten - men även för att vi har förtroende för strategi och ledning och kanske att vi gillar det vi hör – att vi helt enkelt gillar företaget.
    
Ett kriterium för att kunna luta sig mot räkenskaperna kanske kan vara att de är relevanta – att de beskriver verkligheten. Men den viktigaste tillgången – personalen – var syns den i balansräkningen?
    
Michael Milken är en av historiens slugaste investerare. Han personifierade det som kallats skräpobligationer, men som egentligen inte hade någon koppling till skräp. Istället var det vanliga företag som behövde kapital och som inte kunde få en officiell rating – bara någon procent av alla företag som villa emittera obligationer fick det. Milken såg det som att han finansierade Amerika.
    
Milkens egna modeller för att utvärdera företag inkluderade inte den officiella bokföringen. Den gav honom ingen information om den viktigaste tillgången - personalen. Det är lätt att förstå hans bevekelsegrunder om man tycker att framgången i stora företag i sin helhet kan knytas till det riktiga kapitalet, humankapitalet.
    
Frågan kvarstår. Vad har vi för nytta av bokförda värden? De kan vara av intresse när vi jämför olika banker eller fastighetsbolag. Men även där är det personalen och kulturen som fäller avgörandet mellan lagom framgång och storhet, mellan att vara innovativ eller mätt, att skapa värde för bolaget och samhället eller bara gå till jobbet. Så var hamnar vi? Var och en gör som den själv vill men bokförda värden är sannolikt fel område att lägga tid på om man vill hitta vinnare.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.