Transparensen är himmelsk

Transparensen är himmelsk. 
En bra väg mot lysande ledarskap är genom total öppenhet. Vi har lärt oss att en dold agenda och otydlighet skapar problem och konflikter eftersom de inblandade inte kan se vägen framåt. Vi återger 5 fördelar med transparens..
En bra väg mot lysande ledarskap är genom total öppenhet. Vi har lärt oss att en dold agenda och otydlighet skapar problem och konflikter eftersom de inblandade inte kan se vägen framåt. Vi återger 5 fördelar med transparens.

Published 2014-10-13

Transparensen är himmelsk

En bra väg mot lysande ledarskap är genom total öppenhet. Vi har lärt oss att en dold agenda och otydlighet skapar problem och konflikter eftersom de inblandade inte kan se vägen framåt. Men det är inte bara en problemeliminator. Öppenhet ger utrymme för ökad effektivitet och en högre form av problemlösning, vi kan driva projekt på en högre nivå.

båt


Jag var nyligen med om ett projekt som havererade på ett snöpligt sätt. En entreprenör sökte en omstart, en bättre verksamhetsform för sitt företag. Vi klarlade alla omvärldsfaktorer, etablerade målsättningar och principer, och genom en okonventionell kombination av kulturella och finansiella insikter skapades något nytt, något som var helt nytt och annorlunda, med stor potential att lyckas och bli riktigt värdefullt.
    
Men vi hade fel om omvärldsfaktorer. Det fanns en dold agenda om att hjälpa en släkting finna meningsfullt jobb, att bli delägare. Släktingen visade sig vara en slags dold domare. Så projektet sköts i sank av den dolde domaren, av att vi inte såg spelplanen, att det inte var transparent, av att domaren inte gjort samma resa som vi och inte förstod rekommendationernas bevekelsegrunder. Vidare var ju inte domaren med i gruppen så vi kunde aldrig inkludera personen i kommunikationen. Entreprenören går nu vidare med ett mediokert projekt. Med mycket livserfarenhet har jag insett att ingenting är så viktigt som transparens. Nästan all besvikelse och alla problem jag sett har varit kopplat till otydliga mål och dolda agendor. I en sammanfattning har transparens fem viktiga fördelar:
    
1. Snabbare problemlösning. Alla kan bidra bättre om mål är tydliga och terrängen blottlagd.
    
2. Grupper blir effektivare. Om en chef kan vara öppen med gruppmedlemmars styrkor och svagheter går det snabbare att hitta effektiva samarbetsformer.
    
3. Verklighetsbaserade relationer. Gruppmedlemmar tar bättre beslut när de verkligen känner de andra personerna.
    
4. Bättre ledarskap. En chef som öppet erkänner svagheter har lättare att få respekt för sina styrkor. Ledaren har då lättare att få medarbetare att ställa sig bakom uttalade målsättningar.
    
5. En högre effektivitet. Transparens tar inte bara bort problem, det skapar förutsättningar för helt nya nivåer av problemlösning och effektivitet.
    
Jag tror många tror att man behöver dölja saker för att omgivningen inte skall se hela bilden, till exempel att man är framgångsrik och tjänar pengar. Men det är helt fel. Ingen har problem med att någon tjänar bra om man gör ett bra jobb. Återigen är det fördunklandet som skapar problem.
    
Jag önskar jag insett fördelarna med transparens tidigare. Aktieägarna har insett fördelarna med transparens. De ser tydligt att det minskar affärsrisken och ökar hållbarheten och de vågar investera. Således, transparens höjer värdet.
    
    
    

Ulf Löwenhav


Artikeln skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till Ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.