Värdet är av central vikt

Fokusera på marknadsvärdet!. 
Börsföretagens marknadsvärde är viktigt för att marknadsplatserna skall fungera och tillväxten skall attrahera kapital. Men det är för lite fokus på att bygga värdet..
Börsföretagens marknadsvärde är viktigt för att marknadsplatserna skall fungera och tillväxten skall attrahera kapital. Men det är för lite fokus på att bygga värdet.

Published 2014-04-03

Fokusera på marknadsvärdet!

Börsföretagens marknadsvärde är viktigt för att marknadsplatserna skall fungera och tillväxten skall attrahera kapital. Men det är för lite fokus på att bygga värdet.

    

entrepreneurs


Bra värdeutveckling leder till ytterligare investeringar, ett villkor för ekonomisk framgång. En stark värdeutveckling leder också till ett oberoende och kraft att vara innovativ och möjligheten att kunna vara en bra samhällsmedborgare. På samma sätt leder ett svagt värde till ovilja att investera, svaghet, beroende av omgivningen, vilket hindrar långsiktigt bra investeringar och möjligheten att vara en bra samhällsmedborgare.
    
Investerare och andra intressenter har sammantaget en bra förmåga att utvärdera företag. Marknaden utgörs av miljontals individer med olika perspektiv på företagen och vars samlade utfall lyfter fram de företag som är välpositionerade och har kraft att kapitalisera på verksamheten. På så sätt är börsvärdet en viktig guide till omvärldens bedömning av strategiers bärkraft och därmed fördelare av kapital. Bärkraftiga idéer kombinerat med trovärdig genomförbarhet får bra börsvärde och mer kapital.
    
Styrelse och ledning tror att börsvärdet stiger om omsättning och resultat ökar. Det är till och med ofta den officiellt kommunicerade målsättningen. En viktig fråga är dock vad börsvärdet borde vara, vad det kan vara? Värdet styrs av utbud och efterfrågan, och samtliga individer har olika perspektiv på vad som är rätt värde.
    
Det finns ett allmänt utbrett missförstånd att företagets värde blir vad det blir, att man inte skall engagera sig i företagets värdeutveckling. Om omsättning och resultat ökar så ökar börsvärdet och styrelse och ledning gör ett bra jobb. Kanske är det en följd av den antika övertron på individens rationella investeringsbeslut.
    
Börsvärdet byggs upp av ett flertal saker men omsättning och resultat är enbart en del tillsammans med det förtroendekapital och image företaget har. Samtliga dessa faktorer är påverkbara men förutom resultatfaktorerna, finns normalt inte en stark strävan att arbeta med andra värdekomponenter. Generellt sätt blir strävan efter vinst skadligt för företagets värde. Bäst värde uppstår som en kombination av resultat och nöjda kunder och engagerade medarbetare. Engagerade aktieägare hjälper också. Så vägen till bra värde behöver utvärderas.
    
De som kan påverka värdet i noterade företag, huvudägare, styrelse och ledning, har en skyldighet att ge företaget det optimala värdet. Inte det maximala kortsiktiga värdet. Det optimala värdet.
    
    

Ulf Löwenhav

    .
    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.