Gröna obligationer öppnar dörren för kreativa lösningar

Kreativa finansiella lösningar – en outnyttjad resurs?. 
I takt med att bankerna får allt svårare att låna ut pengar öppnar sig möjligheter att skapa nya finansiella lösningar - som passar både låntagare och långivare.
I takt med att bankerna får allt svårare att låna ut pengar öppnar sig möjligheter att skapa nya finansiella lösningar - som passar både låntagare och långivare

Published 2014-02-13

Kreativa finansiella lösningar – en outnyttjad resurs?

Det känns som om bankerna inte finns kvar som ekonomiskt stöd för företagens expansion. En ny resurs som dyker upp och som till stor del skapas av bankernas oförmåga är företagsobligationer. Men kommer det att komma mer innovation?

    

huvudsiffra


För en tid sedan lånade Göteborgs stad pengar via en ”grön obligation”. En obligation är ett värdepapper som betalar viss ränta och som på förfallodatum betalar tillbaka det investerade beloppet till den som då är innehavare av obligationen.
    
Den stora fördelen är att man går utanför banksystemet – det blir direktutlåning – pengarna från den som investerar går direkt till låntagaren. Fördelen är att banken inte behöver bokföra beloppen som in-och utlåning och obligationen omfattas således inte av olika kapitalkrav bankerna har – lånet kan bli billigare. Hur billigt kan det bli? Det beror på nivån där låntagare och långivare kan mötas.
    
Ett exempel: Göteborgs stad hade ett lånebehov för projekt som många investerare kan gilla – gröna, uthålliga projekt - så förutom att investeraren får en ränta så används pengarna till något attraktivt. Då var investerarna villiga att lätta på likviditeten.
    
På samma sätt kan man utifrån en identifikation av långivarens speciella preferenser – de värnar kanske speciellt om vården eller bostäder för ungdomar, eller kanske om innovationer - skapa värdepapper som tillgodoser detta. Det är svårt att skapa ett bra innovationsklimat i våra största företag. Det är kampen mellan lönsamhet i ett kort eller långt perspektiv och aktiemarknadens kortsiktiga krav går ofta segrande ur kampen – marginalerna och lönsamheten behöver utvecklas.
    
Skulle man utfärda värdepapper för innovationer, utan ränta och med 20 års löptid, där investeraren får tillbaka sitt satsade kapital, utan ränta, men kanske med en del i vinsten om det blev riktigt bra, så skulle innovatörerna göra ett bättre jobb – tidspressen skulle försvinna.
    
Det är gott om kapital för rätt projekt och kan man bara tydligt lista upp investerarnas preferenser och matcha dem mot olika strukturer för kapitalanvändning och projekt – så kan mycket göras.
    
Det är viktigt att vara öppen och se var man kan hitta överlappande intressen. Med kreativitet går det att hitta finansiering till alla projekt.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.