kvinnor i styrelsen ökar värdet

Vi behöver mer oberoende i styrelserna, för värdets skull. 
Diskussionen om kvotering hamnar snett från början när det bästa argumentet för diversifierade styrelser är ekonomi. Kvinnor i styrelsen sänker risken..
Diskussionen om kvotering hamnar snett från början när det bästa argumentet för diversifierade styrelser är ekonomi. Kvinnor i styrelsen sänker risken.

Published 2014-02-06

Vi behöver mer oberoende i styrelserna, för värdets skull

Diskussionen om kvotering hamnar snett från början när det bästa argumentet för diversifierade styrelser är ekonomi. Det är ju ett språk som även män förstår.

    

womanscarf


EQapital strävar efter att belysa orsaker till aktiemarknadsrabatter och använder IQX10 med en indelning i tio olika större kategorier såsom (upplevda) finansiella risker, kommunikation och bolagsstyrning.
    
Vår research visar att denna kategori har stort inflytande på investerarnas riskuppfattning och exempelvis har några av våra kollegor uppskattat att utmärkt kommunikation kan ge 10 % marknadsvärdespremium men usel kommunikation leder till en marknadsrabatt om 15 %. Vi har således 25 % av marknadsvärdet knutet till kommunikation. På samma sätt kan man genom studier komma fram till bolagsstyrningens värdeeffekter.
    
Inverkan av att en enskild större ägare berikar sig själv på andras associerats med rabatter på 25 %. En annan viktig aspekt av bolagsstyrning är styrelsens oberoende och sammansättning.
    
För att styrelser skall vara optimala krävs att styrelsemedlemmarna kompletterar varandra erfarenhetsmässigt och att de prioriterar bolagets bästa. För att det skall vara möjligt underlättar det om det inte finns direkta ägarband och om ledamöterna inte på något sätt är beroende av vare sig huvudägare eller andra styrelseledamöter. När man sitter på eget mandat är risken lägre – man har bolagets långsiktighet och välmående för ögonen. Ur det perspektivet är familjeägda bolag med huvudsakligen släkten i styrelsen inte att rekommendera.
    
När en styrelse tillförs oberoende ledamöter så minskar risken. Det är dock väsentligt att betona att oberoendet skall vara kompromisslöst för att risken skall minska och för att marknaden skall uppleva ett oberoende. I Sverige har flera stora börsbolag tillsatt formellt sett oberoende ledamöter men är oberoendet annat än formellt? I England har man för utsatta poster prioriterat personer som är ekonomiskt oberoende för att undvika ja-sägare. Vi saknar generellt den insikten i Sverige.
    
Vidare har män sinsemellan ofta en sublim eller underförstådd relation som gör att man kan hitta formerna för konsensus och lagkänsla. Kvinnor har nog sällan den känslan och ett bra exempel är HQ bank där vi som externa tolkar att Catharina Lagerstam uppträdde rakryggat och korrekt som lämnade styrelsen när hon inte fick med sig styrelsen avseende portföljvärdering. Sannolikt hade en man i samma situation övertygats av ordförande och vd om att situation var hanterbar och ”satt sig ner i båten”. Det är exakt av den orsaken det är lägre risk i bolag där det finns ledamöter som vågar och orkar vara oberoende.
    
Det är även av samma orsak det är lägre risk med en andel kvinnor i en styrelse eftersom de varken förstår männens. När omvärlden är komfortabla med styrelsens mentala spänst och oberoende ökar attraktionen att vara aktieägare och vi ser högre värden.
    
Vi kunde önska att oberoendet och mångfalden syntes oftare i styrelserna bland svenska noterade bolag. Speciellt sfärerna, som verkligen kan påverka värden genom att bygga fungerande styrelser, borde vara mer intresserade av marknadsvärdena. Vägen dit går genom styrelser som har tid, engagemang, kompetens och oberoende – sannolikt innefattande fler kvinnor.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.