Insiderdom som skadar förtroendet

Insider på utsidan. 
En ung man har dömts för insiderbrott i en märklig rättegång. Domen visar att kunskapen inom rättsväsendet är låg avseende hur beslut tas på aktiemarknaden och hur information faktiskt inhämtas. Slutsatsen är att domen är felaktig..
En ung man har dömts för insiderbrott i en märklig rättegång. Domen visar att kunskapen inom rättsväsendet är låg avseende hur beslut tas på aktiemarknaden och hur information faktiskt inhämtas. Slutsatsen är att domen är felaktig.

Published 2014-06-19

Insider på utsidan

En ung man har dömts för insiderbrott i en märklig rättegång. Domen visar att kunskapen inom rättsväsendet är låg avseende hur beslut tas på aktiemarknaden och hur information faktiskt inhämtas. Slutsatsen är att domen är felaktig.

    

money on exchanges


I den aktuella situationen har mannen fått tillgång till information genom sitt aktieägande i ett amerikanskt oljebolag - TXP. Mannen gjorde den egna analysen att det gjorts provborrningar vars resultat skulle kunna vara positiva för börsvärdet på det svenska bolaget Swede Resources. Som en följd köpte mannen aktier i Swede Resources och skrev om analysen på börsbloggar. Notera att han inte var insider i den meningen som de flesta nog lägger i ordet. Han hade inte fått någon exklusiv information från Swede Resources.
    
Det finns en grundläggande och fundamental insikt avseende aktiemarknader och det är att det inte går att förutsäga hur omvärlden tar investeringsbeslut. John Maynard Keynes gick till botten med frågan när han beskrev aktiemarknaden som en skönhetstävling. Det är inte den som du anser vara vackrast som nödvändigtvis vinner utan det är den som får flest röster av domarna. För att du ska kunna förutsäga vem som vinner behöver man således förstå de andra domarnas skönhetsideal. Aktiemarknaden drivs inte av faktiska sakförhållanden utan precis som på andra marknader drivs besluten på marknaden av känslor.
    
Vad är kopplingen mellan Keynes skönhetstävling och TXP:s provborrningar? Det går inte att avgöra om de faktiska borresultaten var kursdrivande eftersom vi inte vad aktiemarknaden förväntade sig. Några kanske blev besvikna och sålde sina aktier, medan andra blev positivt överraskade och köpte. Enligt företagsledningen i Swede Resources gick det inte att dra några kommersiella slutsatser av provborrningarna så även om vår insiderdömde tyckte han hade hittat något viktigt tyckte inte ledningen, som hade mer information, att det var av betydelse.
    
Den enskilda händelse som sannolikt var mest positiv för aktiekursen den aktuella handelsdagen var handelsstoppet som följde på bloggandet. Omvärldens intresse ökade radikalt och många köpte direkt när handelsstoppet hävdes.
    
Vad avser allmänhetens tillgång till information så kan man jämföra den aktuella situationen med exempelvis informationen i en av världens största affärstidningar, Financial Times. För att få tillgång till daglig information i nätupplagan måste man betala. Det sker enkelt med kreditkort. Om jag vill få tillgång till information på TXP:s hemsida kan jag på samma sätt betala. Jag köper en aktie och får tillgång till information, precis som med Financial Times. Att TXP:s hemsida bara har 200 anslutna följare är ovidkommande. Det finns nättidningar med färre än 200 läsare vilket inte gör dem mindre publika. Det finns säkert även sektioner i tidningarna som ingen bryr sig om. Det innebär inte att de inte är allmänt tillgängliga. Information du kan erhålla via knapptryckningar på en dator är publika.
    
I domen har tingsrätten jämfört TXP:s hemsida med en aktiesparklubb, en sluten krets som kan ha information som inte är publikt tillgänglig. Det finns dock en avgörande skillnad mot en privat aktieklubb eftersom medlemmarna eller väljer vilka skall få vara medlemmar. Det gäller inte aktieägande i TXP. Vem som helst har rätt att bli aktieägare i TXP och därefter få access till deras hemsida och hitta information relaterad till bolaget och borrningsverksamheten. Det skapar inte en insynsställning i TXP och inte i Swede resources. Vad avser tillgången till information på TXP:s hemsida är det därför mer att betrakta som en prenumeration på Financial Times än medlemskap i en aktiesparklubb.
    
I filmen Wall Street sades mycket kul och intressant. En klassiker är: ”If you are not on the inside you are on the outside”. Det gäller även vår investerare. Har du som jobb att följa en bransch är det tjänstefel att inte ta reda på branschskvaller, och ett bra sätt kan vara att läsa branschens företagstidningar. Det gör dig inte till insider, du har bara bevisat att du arbetar hårt. Precis som den nu dömde.
    
Marknaden är långt ifrån effektiv. Det finns massor av information i Cyberspace som om den finns mitt framför näsan på vissa investerare skulle leda till att de ville investera. Men om man hittar sådan information och utnyttjar den begår man ett brott. Således kan man inte leta information på andra ställen än var andra investerare söker eftersom man måste ta hänsyn till andra investerares oförmåga.
    
Så en hel analytikerkår kan nu ifrågasättas. De är inte anställda i de bolagen de följer så de är inte i insynsställning. De sitter och arbetar vid sitt skrivbord som outsiders. Om de då hittar information som om den var känd skulle kunna påverka kursen så begår de ett brott.
    
I sammanfattning finns det två viktiga faktorer som talar emot en dom:
    
1. Det är tveksamt om provborrningarna var av kommersiellt värde. Bolagets analys måste vara viktigare än börsamatörens. Vi vet inte vad som påverkade kursuppgången när informationen slutligen släpptes men rimligen borde börsstoppet ha en större effekt än borrningsinformationen. Således, uppståndelsen kring borrningsresultaten blev viktigare än borrningsresultaten.
    
2. Den aktuella informationen fanns tillgänglig för var och en som sökte den. Jämförelsen med en privat aktiesparklubb haltar eftersom vem som helst kunde få tillgång till den aktuella informationen.
    
Principerna för upprätthållande av en ordnad aktiemarknad är viktiga men de måste bygga på en förståelse för faktiska omständigheter.
    
En relaterad fråga är om Swede Resources borde ha släppt informationen om borrningsresultaten till marknaden. Bolaget anser inte det men baserat på att en person nu dömts för insiderbrott för att ha använt just den informationen är svaret givet. Men om handelsplatsen och bolaget även fortsättningsvis inte heller anser att bolaget borde ha varslat marknaden om borrningsresultaten finns då ett annat svar. Det var börsstoppet som triggade marknadens intresse, inte informationen i sig.
    

Ulf Löwenhav

    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.