Kort och långt perspektiv är svårt

Kort och långt perspektiv på aktieägarvärde. 
Tiotusenkronorsfrågan är att hitta rätt perspektiv. Kapitalmarknaderna kräver resultat nu men innovation kräver långsiktighet..
Tiotusenkronorsfrågan är att hitta rätt perspektiv. Kapitalmarknaderna kräver resultat nu men innovation kräver långsiktighet.

Published 2014-02-07

Kort och långt perspektiv på aktieägarvärde

För att lyckas med innovation måste man tänka långsiktigt men den dagliga verkligheten för många företag är att hålla uppe marginalerna vilket innebär kostnadsfokus

    

communication


Den stora utmaningen för många börsnoterade företag är att leva upp till förväntningarna. Marknaden förväntar sig att man skall öka omsättningen med bibehållna marginaler. Problemet är att innovation innebär kostnader och inte alltid håller tidsplanerna. Således är därför inte lösningen ambidextri – förmågan att kunna jobba både i ett kort och ett långt perspektiv – eftersom förmågan kan vara lysande men ramen är fel.
    
Lösningen måste finnas inom de finansiella mål vi sätter. Om vi har omsättnings- och marginalmål så är det svårt att kombinera med den kreativitet och kulturella inramning som krävs för att skapa bra och bestående innovation. Ändå ser vi avkastningsmål överallt när vi studerar årsredovisningarna för våra största företag. Volvo och Electrolux är bra exempel på svenska flaggskepp men även de styrs på ett sätt som försvårar innovation.
    
Samtidigt som nyckeltalen motarbetar innovation sänker de risknivån till bra nivåer. Företag som Google som har innovation som sin främsta målsättning, resultat kommer längre ner i prioritetsordningen, har bara funnits i 15 år och vi vet inte hur väl de klarar en riktig lågkonjunktur.
    
Således är det lätt att som betraktare tala om för styrelserna i stora företag att de borde bli mer progressiva. En nyckelfråga i sammanhanget blir i vilket grad innovation ökar eller minskar risken. I en verklighet med snabbt ökande föränderlighet kan återhållen innovation medföra att man helt missar tåget.
    
På samma sätt innebär inte ökade resurser på innovation att man satsar på rätt saker. Svaret ligger kanske i empowerment – att få personalen så delaktiga att allas medvetenhet fokuseras på att kapitalisera på nya möjligheter. Det innebär för de flesta en ny företagskultur vilket är lätt sagt men svårt gjort.
    
Frågan är vad vi har för alternativ. Personalen är vår viktigaste resurs och att som Volvo och Electrolux göra dramatiska avskedanden för att hålla marginalerna är fel väg att gå ur de flesta perspektiv.
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.