Vem behöver utdelningen?

Vem behöver utdelningen?. 
Vi tar utdelningar för givet men kanske vi skulle minska skuldsättningen istället?.
Vi tar utdelningar för givet men kanske vi skulle minska skuldsättningen istället?

Published 2014-02-12

Vem behöver utdelningen?

Det finns många saker vi tar för givet och få personer ifrågasätter utdelningen. Kanske för att det har blivit en tradition. Men ett företag som har externa skulder och gör nyemissioner för att genomföra förvärv, skall de fortsätta skicka pengar i form av utdelning till aktieägarna? Kanske finns det en övertro på att ett företag skall ha en viss blandning eget och externt kapital.

    

pengarkugghjul


Corporate finance kanske är den sista bastionen som står inför en total omvärdering. Den existerande teorin har sina rötter i fysiken och den har ett litet problem – den fungerar generellt sett inte. En hel generation affärsstudenter har lärt sig samma sak och samma sätt att se på marknader och värderingar. Samtidigt har vi cementerat ett redovisningssystem som egentligen inte säger någonting om ett företags hälsa.
    
Således kanske vi står inför ett paradigmskifte med helt nya sett att se på finansmarknader. Det första steget var nog när Daniel Kahneman, en psykolog som aldrig tagit en finansklass, fick nobelpriset i ekonomi
    
Just nu inser vi i tilltagande takt att traditionell företagsvärdering inte fungerar. Vi är långtifrån ekonomiskt rationella utan ställer andra krav än intjäning på de bolag vi gillar: Vi vill att de skall vara helt autentiska och på ett riktigt sätt göra exakt vad de säger att de skall göra.
    
Det finns även andra trender, som att ett företag skall ha en spännande innovationstakt för att bli omtyckt. En annan viktig utveckling är att vi nu mer förlitar oss på värdeökningar snarare än avkastning i våra investeringar. Således blir utdelningen inte intressant, till och med kanske ett besvär.
    
I takt med att traditionell finansteori visat att det inte går att förutsäga kursrörelser, har vi även sett andra relaterade brister. Ett sådant område är kapitalkostnaden. Traditionellt har vi trott att det finns en optimal blandning mellan eget och externt kapital. Vi har uppskattat kostnaderna med hjälp av teorier som ingen förstår och som definitivt inte stämmer.
    
Centralt är en övertro på volatilitet som en riskparameter och genom att göra generaliseringar om att vissa industrier har viss risk tror vi att vi kan räkna oss fram till optimal kapitalstruktur. Det finns även en inbyggd naivitet att bankernas utlåningspolitik är förutsägbar. Verkligheten har visat att bankerna ofta byter policy vilket medför att man kan ifrågasätta lämpligheten av externt kapital. Det är ett svårt område och hellre än att visa oss okunniga utgår vi ifrån att andra vet.
    
Det är även viktigt att inse att tillväxten av hedgefonder har medfört att investerarna har finansierat stor del av sina egna placeringar med belåning. Då medför målföretagets egen skuldsättning ett ytterligare riskmoment som förstör utvärderingen.
    
Är det inte av central vikt att utvärdera om företag som har externa skulder verkligen skall betala utdelning? Våga bryt med kapitalmarknadens förväntningar. Styrelsens ansvar är att fatta egna beslut utifrån vad som är bäst för företaget och då är inte förlegade traditioner en bra väg framåt.
    

Ulf Löwenhav

    
    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.