Kommunikationstrender 2014!

Kommunikationstrender 2014!. 
Beteendefinans och psykologi kommer att få samma genomslag på kommunikation som det redan fått på konsumentmarknadsföring..
Beteendefinans och psykologi kommer att få samma genomslag på kommunikation som det redan fått på konsumentmarknadsföring.

Published 2014-02-01

Kommunikationstrender 2014!

Att göra en bedömning av hur något kommer att utvecklas de kommande åren är otacksamt eftersom det enda vi vet med säkerhet är att vi har fel. Men vi gör ett försök att göra en generell bedömning av kommunikationsmarknaden generellt och speciellt investor relations:

    

blåkuggaquare


En stark övergripande trend är att allt fler engagerar sig i företagens aktiviteter och utveckling. Olika intressenter har synpunkter på företagens sociala ansvar och innovationsförmåga. Det ställer krav på att företagets samlade kommunikation integreras och investor relations roll omprövas. Ur det perspektivet kan man ifrågasätta den finansiella kommunikationens utformning och om den verkligen enbart skall vara riktad mot kapitalmarknadsgrupper. Det är många som har intresse av företagets ekonomiska utveckling.
    
Samma intressentgrupper vänjer sig via sociala medier vid att kunna kommunicera med företaget och det ställer nya krav på investor relations. Kommunikation som varit enkelriktad, kommer med ökat engagemang tvingas till interaktivitet. Det ställer frågan om informationsgivningens likabehandlingsprincip på sin spets. Eftersom marknadsundersökningar är tungrott får vi sannolikt se olika former av communities som löser situationen.
    
Inflytandet av beteendefinans tilltar och företagens möjlighet att påverka individerna på kapitalmarknaden ökar i intresse. Det ökar behovet av information om kapital-marknadspositioneringen och intressenternas perspektiv. Det gäller generellt för strategiarbetet och speciellt för kommunikationsfunktionen.
    
Insikterna om beteendefinans påverkar också kommunikationens utformning och vi lånar kunskap från konsumentmarknadsföringen. Det medför att vi mäter hur individen tar till sig ekonomisk information och hur de fattar investeringsbeslut.
    
Att bestämma kapitalmarknadspositionen blir nyckelfrågor för alla tillväxtföretag och betydelsen av investor relations och intressentkommunikation växer och blir en central roll i företagsledningen. Trenden förstärks av att fler företag tar ansvar för den egna marknadsvärderingen för att trygga oberoendet.
    
    

Ulf Löwenhav

    
    
    
    
    
    
    

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.