EQapital pressrelease 20140130

Pressrelease 2014-01-30. 
Pressrelease om EQapitals lansering.
Pressrelease om EQapitals lansering

Published 2014-01-30

Pressrelease 2014-01-30

Nytt verktyg där allmänheten betygsätter förtroendet för börsbolagen

    

EQap namnlogo


EQapital är kapitalmarknadsportalen som mäter allmänhetens bild av börsbolagen. Den nya gratis tjänsten för en aktieintresserad allmänhet innebär att tusentals personer varje vecka får möjlighet att uttrycka sin uppfattning av aktiemarknaden och noterade bolag. Kunskap som sedan publiceras på EQapitals portal. Denna vecka är det primärt ICA:s förtroende hos allmänheten som undersöks.
    
Ulf Löwenhav är initiativtagare och redaktör för nätportalen EQapital.se, som utöver kapitalmarknadsmätningar innehåller artiklar med beteendefinans-inriktning om innovation, bolagsstyrning och kapitalmarknader samt CSR. Portalen har funnits under ett par månader och har redan hunnit få ett stort antal dagliga besökare.
    
"Allt fler blir övertygade om att företagens inriktning på kortsiktigt mätbara ekonomiskt resultat gör att man går miste om en långsiktig värdeutveckling. De bolag som satsar på innovation, samhällsnytta och att skapa långsiktigt förtroende kan ge större värdeutveckling för aktieägare och samtidigt attrahera bättre kompetens", säger Ulf Löwenhav.
    
Ulf Löwenhav har en bakgrund från finansbranschen, bl.a. från Bank of America i London, JP Morgan, SG Warburg både i London och New York samt från Aragon fondkommission. Hans erfarenhet är att:
    
"Börsbolagens ledningar koncentrerar för mycket energi på kvartalskapitalism, det jag kallar finansiell närsynthet. Resultatet blir att bolagsvärdet inte når sin fulla potential. Se på de svenska bankerna. De levererar bra resultat och utdelning till aktieägarna, men förtroendet hos deras kunder är lågt. Och värdet på aktien är därför lågt. Det blir en lose-lose situation för både kunder och ägare", säger Ulf Löwenhav.
    
Ulf berättar om det han kallar EQ-värde med rötter i beteendefinans, vilket flera nobelpristagare i ekonomi, Kahneman och Shiller, förespråkar. Det handlar enligt honom om att positiv image, innovation, CSR-arbete och förtroende som bygger högre värde hos företagen.
    
"Vi har gradvis insett att investerare inte är rationella, och attraheras av olika investeringsalternativ som de ”gillar”, och då är förtroende för strategi och ledning väsentliga - att man tycker bolaget står för rätt värderingar. Vi tror inte på att hitta kursvinnare i det korta perspektivet. På sikt finns det dock bättre och sämre bolag att var aktieägare i."
    
EQapital.se började med att mäta ett flertal stora bolag under förra året och gör nu en bredare mätning av flera bolag. Först ut med en breddad mätning är ICA, som är extra intressanta eftersom de nyligen börsintroducerats och har ICA-banken som en del i koncernen. Parallellt görs även en mätning av Axfood, som aktör i samma bransch, och ett flertal andra noterade bolag.
    
"Det här är den bredaste mätningen som gjorts bland allmänheten på detta område. Men redan nu har vi samlat ett omfattande material kring förtroendefrågor och svenska börsbolag på EQapital.se" berättar Ulf Löwenhav.
    
Resultatet av mätningarna presenteras löpande.
EQapital.se mål är att bli en mötesplats för aktieägare och andra intressenter kring viktiga ekonomifrågor.

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.