EQapitals DNA!

Vårt DNA. 
EQapital har sina rötter i ett företagsvärderingsprojekt 1995. Nu utvecklar vi ekonomin genom att mäta företag på alla faktorer som är mest väsentliga för värdet, beteendefinans..
EQapital har sina rötter i ett företagsvärderingsprojekt 1995. Nu utvecklar vi ekonomin genom att mäta företag på alla faktorer som är mest väsentliga för värdet, beteendefinans.

Published 2013-12-16

Vårt DNA

EQapital har sina rötter i ett företagsvärderingsprojekt 1995. Ett av Sveriges största investmentbolag var besvärade över sitt låga marknadsvärde.

huvudsiffra


Uppdraget var att hitta orsakerna och se vad man kunde ändra. Tillvägagångssättet var dels att genom rent kvantitativa mätningar hitta ledtrådar och dels genom ett stort antal intervjuer med tongivande beslutsfattare försöka klarlägga de synpunkter på vad som drog ner värdet och vad som kunde göras på ett annat sätt.
    

Vanliga modeller gav inga svar...

Projektet gjordes grundligt och pågick under lång tid. Det ursprungliga perspektivet var rent kvantitativt, baserat på den typ av modeller man lär sig på alla ledande finansiella lärosäten. Gradvis, när det inte fanns begåvade svar att hitta inom etablerad finansiell teori, gled projektet in på kvalitativa perspektiv.
    
Alla lösningar som konstruerades hade sin bas i beteendevetenskapen och psykologin. Det blev viktigt att förstå individers bevekelsegrunder för olika beslut och åsikter. En viktig insikt blev att stora inflytelserika investmentbolag, som genom att tillhöra en sfär, inte bara har ett eget lågt värde genom att de inte är rent kommersiella, de drar även ner värdet på alla innehav där de är största aktieägare.
    
På så sätt blir det inte bara en rabatt i investmentbolagets marknadsvärde, börsvärdet jämfört med värdet av innehaven i portföljen, det blir en dubbel rabatt eftersom även substansen, innehaven, är rabatterade.
    

..och kvantperspektivet fungerade inte...

Andra insikter rörde värdet av kommunikation och att omvärlden värderade företagets strategi dels utifrån om den var attraktiv i förhållande till alla möjligheter som bjöds och förtroendet för ledningens genomförandeförmåga.
    
Även innovationsförmåga och företagets roll i samhället fick ett inflytande. Det var lätt att förstå alla beslut ur ett psykologiperspektiv men helt omöjligt ur ett traditionellt finansiellt perspektiv.
    
Insikterna blev att endast en andel, kanske hälften av ett företags värde var knutna till företagets nuvarande intjäning och förväntade intjäning. Lika stor del var knutet till förtroende och om omvärlden gillade företaget, dess varumärken och företagskulturen.
    

..Så en egen metodik behövdes..

Insikterna systematiserades i en metodik med tio huvudsakliga kategorier (IQX10) med ett antal underkategorier. Allt byggde på investerarkollektivets uppfattning som gick att ta reda på med olika fokusgrupper, online och som djupintervjuer.
    
Metodiken blev även användbar för att jämföra bolag med andra bolag och även mäta den egna utvecklingen över tid. Strategikategorin, som innehåller avförande värderingsgrunder som långsiktighet, företagets samhällsansvar och innovation, utvecklades så att metodiken kunde användas för företagens nyckelfrågor. Nu kan företagen lätt få insikter om kunder och anställda upplever att de blir mer innovativa och att affärsetiken verkligen är på plats.
    

..och IQX10 är nu riktigt användbart

Med tiden kompletterade vi våra företagsspecifika utvärderingar med möjligheten för alla intressenter att delta i undersökningar och se resultaten. Vi använder de insikter vi gradvis erhåller för att skriva om innovation, företagets samhällsansvar, bolagsstyrning och kapitalmarknader. Det är de områden vi anser vara mest relevanta för vår ekonomi.

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.