Whistle-blowers ett villkor för etik

Whistle-blowers ett villkor för etik. 
Företagskultur är den största utmaningen när det gäller att få ett företag att bli innovativt och en bra samhällsmedborgare.
Företagskultur är den största utmaningen när det gäller att få ett företag att bli innovativt och en bra samhällsmedborgare

Published 2013-12-11

Whistle-blowers ett villkor för etik

Kan man ändra företagskulturen så att företaget blir innovativt och en bra samhällsmedborgare?

Seavision


Den kanske största utmaningen när det gäller att få ett företag att bli nyskapande och bidra till vår sociala välfärd, kan vara att ändra företagskulturen. Det sitter så mycket i väggarna. Många ser sitt jobb och befattning som något fixerat, något som är permanent. På samma sätt har den kulturen som fanns i bolaget när de anställda började levt kvar för den överförs från person till person, som en slags sanning man snabbt accepterar för att passa in i företaget. Det är därför så många bolag misslyckas med att bryta beteendemönster och anpassa sig till nutiden – det saknas engagemang och det finns gamla sanningar under ytan.
    
Tele2 arbetar i flera komplicerade marknader där korruption är mer allmänt än i Sverige. Trots det har man skapat absolut noll-tolerans mot märkliga överenskommelser och på ett föredömligt sätt möjliggjort för whistle-blowers att få ledningens uppmärksamhet. Det har använts och fungerar. Det krävs för alla i organisationen att det inte tillåts några undantag av sentimentala skäl. Förstår man inte spelreglerna så får man sluta.
    
På samma sätt som Tele2 brottats med annorlunda affärskulturer har Skanska hanterat kulturella utmaningar i den traditionstyngda byggbranschen. Skanska har insett att total följsamhet avseende deras ”Code of conduct” är ett villkor för att bolaget skall överleva. De viktigaste kunderna är kompromisslösa avseende etik och det är därför ingen intern tolerans. Klarar man inte av att släppa den för byggbranschen historiska kulturen, med tveksam representation, så får man byta arbetsgivare. För att lyckas har man infört en ”Code of Conduct Hotline” där anställda kan meddela om de blir medvetna om något tveksamt.
    
Vårt undermedvetna bygger en bild som är svår att ändra. Den formas av allt vi läser, ser och hör.Den bilden påverkar oss sedan i olika beslutspositioner antingen som kund, anställd, leverantör eller potentiell aktieägare. Därför gör bolag som Skanska och Tele2 helt rätt genom att försöka ta död på sådant som finns under ytan – förödande företagskulturer. Det tar tid att bygga rätt image men det går fort att rasera den.
    
    

Ulf Löwenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.