6 livsviktiga trender som märks 2015

6 livsviktiga trender som märks 2015. 
Trender är mariga på så sätt att vi kan se dem komma men vi vet inte när de kommer igång. Själv har jag varit tvärsäker på att vissa saker skulle ske snart, och tänkte då 3-6 månader, men har haft helt fel. .
Trender är mariga på så sätt att vi kan se dem komma men vi vet inte när de kommer igång. Själv har jag varit tvärsäker på att vissa saker skulle ske snart, och tänkte då 3-6 månader, men har haft helt fel.

Published 2014-12-02

6 livsviktiga trender som märks 2015

Trender är mariga på så sätt att vi kan se dem komma men vi vet inte när de kommer igång. Själv har jag varit tvärsäker på att vissa saker skulle ske snart, och tänkte då 3-6 månader, men har haft helt fel. Det tar alltid längre tid. Vi såg Kina som en trend under 1980-talet och visst kom Kina starkt, men det tog 10 år längre än beräknat innan det märktes ordentligt. Men några av de saker jag tror får lite snöbollseffekt under det närmsta året ger jag mig på nu. Jag kommer att få rätt men det kan ta tid:


1. CSR försvinner som begrepp. Att företagen skall ta ett heltäckande ansvar för sin roll i samhället kommer att bli lika naturligt som att de betalar lön till sina anställda. Företagen kommer att bli tvungna att inkludera konkret problemlösning i sin affärsmodell och då blir det inte längre viktigt att skriva sig fri via floskler i årsredovisningen och på hemsidan.
    
2. Nyare livsmålsättningar tydliggörs. Vi kommer att fortsätta vara gruppdjur och springa för att uppfylla förväntningar från omgivningen. Det finns en stark trend att börja våga ifrågasätta att livet går ut på pengar. Vi ser det på att företag får nya smartare incitamentsprogram, utan pengar, och vi ser det på att en ökande andel av omgivningen inte längre är lika imponerade av ekonomisk framgång. Människor söker nya vägar när de ser att de inte längre blir lyckliga av stora villor och dyra klockor.
    
3. Varumärken försvinner gradvis. Internationella företag har överpenetrerat marknaden och allt fler inser att den utlovade imagen inte hänger med över till köparen. I ökande omfattning blir det rätt att inte ha varumärken, att visa att man har en egen identitet och vilja.
    
4. Företagskommunikationens fokus ändras från historia till framtid. Det har funnits en stark tro på att historien kan extrapoleras in i framtiden och ligga till grund för företagsvärderingar och affärer. Historiskt har vi vant oss vid att företagens framtid är relativt förutsägbar och att vi årsvis kan korrigera den så att konkurrenskraften behålls. För att skapa bättre bolagsstyrning och strategier krävs att bolagen kommer närmare alla intressenter och framför allt att aktieägare ges möjlighet att ta del i driften av det företag de är delägare. De vill låta kunna investera strategiskt och utveckla företagen. Informationsfokus flyttas från irrelevant historisk ekonomisk information till företagens relevanta utmaningar som ligger i framtiden.
    
5. Styrelser avvecklas. Kanske inte så snabbt men avvecklingen påbörjas. Redan med grundläggande socialpsykologi ser vi att grupper fungerar dåligt och styrelser är inget undantag. Lägg på styrelseansvar och att det inte går att hitta kompetens till rimlig kostnad så är svaret givet. Informella rådgivare i form av ”advisory boards” sätts i system och ger äntligen företagsledningen stöd i att navigera företaget strategiskt.
    
6. Aktivismen tilltar. Christer Gardell får sällskap på barrikaderna till mångas stora förtret.
    
    


Artikeln skrevs av Ulf Löwenhav
Skicka e-mail till Ulf.lowenhav(at)reaktionvalue.com
Twitter @ulflowenhav

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.