CSR: Företagaransvaret och börsen

CSR: Företagaransvaret och börsen. 
Vår undersökning för att mäta om företagen verkligen tar ansvar och vilka delar av samhällsrollen anses viktigast..
Vår undersökning för att mäta om företagen verkligen tar ansvar och vilka delar av samhällsrollen anses viktigast.

Published 2014-04-16

CSR: Företagaransvaret och börsen

Stockholm Value Labs och EQapital genomförde en undersökning för att mäta om företagen verkligen tar ansvar och vilka delar av samhällsrollen anses viktigast.

    

myror


För många är samhällsansvar en bred fråga så vi bad respondenterna rangordna 7 olika faktorer. Resultatet blir att företagens miljöansvar är viktigast följt av affärsetik och mänskliga rättigheter. Något förvånande fick kategorin mångfald lägst score. Tabellen nedan visar relativ inbördes rankning.
    

Relativ inbördes prioritering avseende CSR


Vad avser vikten av CSR-arbete finns det en stor uppslutning kring att det är viktigt, genomsnittet blev 8,9 av 10 möjliga.
    
Däremot finns det en kritisk hållning till om de största bolagen verkligen gör det de kan. Trovärdigheten fick 4,9 av 10 möjliga. Även respondenternas egna bolag fick en låg genomsnittsscore på frågan om konkret genomförande, 6,4 av 10 möjliga.
    
Det finns tydligt kritiska bedömningar av näringslivets konkreta agerande till CSR-frågor. Generellt sett upplevs det att alla insett att det är viktigt att ha en CSR-strategi men sedan tar det slut för de flesta, mycket snack och lite verkstad.
    
Några kommentarer från undersökningen:
    
"Vissa bolag har kommit långt och inser att CSR är en överlevnadsfråga, medan andra ägnar sig åt att vara politiskt korrekta utan djupare engagemang"

"Har exempel från en tidigare arbetsgivare att det ofta tas fram som ett kommersiellt dokument. Dessutom så försvann en stor del av det sociala ansvarstagandet när jag slutade och nu kvarstår flera nyckelaktiviteter i årsredovisningen fast ingen gör något. Rena felaktigheter och visar att dokumentationen inte är levande"
    
Frågan om företagens samhällsroll är intimt förknippad med rykte, varumärke och finansiellt varumärke. Det finns därför en direkt koppling mellan att konkret göra något och att få ett bättre börsvärde. Att skriva något som inte fungerar i verkligheten får motsatt effekt. Vi är tillräckligt begåvade för att genomskåda en chimär, och då skadas förtroendet.
    

Ulf Löwenhav

.

 

 

EQapital.se

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.